2010-07-16

DN Debatt: ”Shell manipulerar opinionen med vilseledande mätningar”

Oljebolaget Shells opinionsmätning om att ”tre av fyra skåningar” är positiva till utvinning av naturgas har fått stor uppmärksamhet i media. På DN Debatt anklagade i går Gustav Fridolin (MP) Shell för att ha manipulerat mätningen för att få fram önskat resultat, skriver Heaven or sHell i ett pressmeddelande.

Fridolin redovisar i debattartikeln de fem ”knep” som Shell använt sig av för att få fram önskat resultat i opinionsmätningen.

– Som man frågar får man svar, är en gammal sanning. Men Shell har på ett ovanligt manipulativt sätt påverkat opinionsmätningen, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Den 21 april i år rapporterade Tidningarnas Telegrambyrå: ”Naturgasutvinning har varit kontroversiell i Skåne ända sedan Shell ansökte om att få provborra efter gas i vissa områden. Men tre av fyra skåningar ser positivt på en eventuell framtida naturgasutvinning i regionen. Det konstateras i en opinionsundersökning som Shell låtit Sifo och United Minds genomföra.”

Detta resultat kallar Fridolin osannolikt och jämför med oberoende SOM-institutets senaste undersökning, som visar att bara 20 procent av svenskarna vill att Sverige under de närmaste 5-10 åren ska ”satsa mer” på ”fossilgas-/naturgas”.

– Shell har utnyttjat allmänhetens okunskap om att ”naturgas” är en fossil gas, säger Carl Piper.

Halva befolkningen, 51 procent, vet att naturgas är ett annat ord för en fossil gas. Hela 28 procent tror felaktigt att det är ett annat ord för biogas och 21 procent är tveksamma eller vet inte. Detta framgår av en annan Sifomätning, beställd av Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, som genomfördes 10-11 maj 2010. Frågan löd: ”Vad är naturgas? Är det ett annat ord för förnybar biogas eller ett annat ord för en fossil gas?”

Läs Gustav Fridolins debattartikel på DN Debatt

Ladda ner Heaven or sHells Sifoundersökning om naturgas (pdf)

Läs oberoende SOM-institutets undersökning (pdf)