Är användningen av fossilgas bättre än att elda med olja och kol?

SVAR:
Detta är ett av Shells huvudskäl när de gör reklam för sitt gasprojekt i Skåne. Det stämmer om man bara ser till koldioxidutsläppen som är ca 40% lägre än vid eldning av olja och kol. Men nya beräkningar, där man tar hänsyn till läckande fossilgas i hanteringen, har visat att fossilgasen i stället ger större växthuseffektyer. Kemiska industrin i USA beräknar att läckaget av metan vid produktion, överföring och konsumtion ligger mellan 2 och 4%. Metan har 25 gånger större växthuseffek än koldioxid och sönderfaller dessuton så småningom till just koldioxid och växthusdrivande vatten. När man räknar samman gasens koldioxid vid förbränning och den läckande gasen blir växthusegffekten hos fossilgasen större än för olja och kol.