Är det skånska kultur- och jordbrukslandskapet så viktigt att vi inte kan
tillåta gasfält här?

SVAR:
Vi lever idag på jordbruk på jordar som delvis är de bästa vi har. Köttdjursproduktionen är beroende av stora mängder rent vatten. Turismen är en näring som växer snabbt och många småföretag jobbar idag hemifrån med hjälp av modern kommunikation. Vi behöver inte en gasexploatering här. Vi har ingenting att vinna på en sådan. Shell tar hela vinsten utom några promille som ska delas mellan alla markägarna inom gasfältsområdet och staten. Kommunen och andra får ingenting.

Arbetena utförs av specialister utifrån, ett färdigbyggt gasfält är i stort automatiskt. Dessutom känner vi oss kränkta av den process som föregår projektet. När gasen är slut har Shell gett sig av med vinsten och vi står kvar i vårt landskap med en sönderspräckt alunskiffer och kanske kvarstående miljöproblem. Och vi satsar hellre på biogas från jordbrukets restprodukter än en fossilgasproduktion som redan idag är omodern.