Är fossilgas tillåten när Shell om kanske 8 år vill utvinna skånsk fossilgas?

SVAR:
Med de ansträngningar som nu pågår i hela världen för att minska klimatförändringen och de mål man sätter upp för de närmaste åren är det svårt att tro att en produktion av icke önskvärd fossilgas ska tillåtas utan stora straffavgifter när det blir dags att använda gasen om den finns.