Är vi i Sverige idag utsatta för en modern guldrush i stil med vad Kalifornien och Nya Zeeland har fått uppleva?

SVAR:
Ja, vi har aldrig haft så många energi- och gruvföretag i landet som nu. Det är nu flera hundra undersökningstillstånd där prospekteringsbolag fått tillstånd att leta efter gas, uran, guld och andra mineraler på olika håll i Sverige. Skälet till detta är flera.

Statliga ISA (Investment in Sweden Agency) åker jorden runt och övertalar bolagen att komma till Sverige, vi har bra vägar och kommunikationer, statliga SGU släpper till kunskap om vår geologi, vår regering är stabil och brukar inte nationalisera gruvbolag, den royalty staten tar är obetydlig och sist men inte minst – vi har världens mest företagsvänliga minerallag i Sverige.