Bergmästarens roll känns lite omodern i 2000-talets Sverige. Ska han finnas kvar?

SVAR:
Det finns faktiskt riksdagsmän som har motionerat om att hans ämbete ska avskaffas ! Men vi vill i alla fall ha en annan ordning efter att minarallagen har reviderats. Låt länsstyrelsen i respektive län avgöra undersökningstillstånden. Det är ju de som har den totala kunskapen om sitt län och länsstyrelsen kan ju göra en totalbedömning redan från början. Länsstyrelsen och kommuner ska ha en rätt att säga nej. Bergmästaren, om han ska behöva finnas kvar, kan sedan vara remissinstans när det gäller de rent gruvtekniska frågorna.