Sveriges riksdagsledamöter eniga om skiffergasens faror

Tidningen Riksdag & Departement har frågat samtliga svenska riksdagspartier om Sverige ska satsa på fracking i industriell skala. För första gången kommer kritiska röster från alla håll:

”…avvisande till exploatering av skiffergas…” (S)
”…mycket stora miljörisker…” (V)
”…allvarliga miljökonsekvenser utöver klimatkonsekvenserna…” (MP)
”…gå varsamt till väga…” (SD)
”Vi inväntar EU:s förslag till ett tydligt regelverk…” (M)
”Vi anser inte att någon utvinning med den här metoden bör göras i Sverige…” (C)
”…vi ser fracking som riskfyllt och miljöfarligt…” (FP)
”Mot bakgrund av de frågetecken som finns kring miljökonsekvenserna…” (KD)

Heaven or sHell har tidigare fått medhåll från oppositionen att utvinning av skiffergas måste förbjudas, men svaren som lämnades nu visar att stödet numera är blocköverskridande.

–    Vi är väldigt nöjda med att riskerna i samband med fracking blir tagna på allvar av samtliga riksdagspartier. Att några först vill avvakta en europeisk reglering kan endast betyda att vi under tiden behöver skydda det svenska grundvattnet genom ett tillfälligt förbud, ett så kallad moratorium, säger Carl Piper.

Medan fracking och dess miljöpåverkan alltmer blir ett världsomfattande problem har flera länder, provinser och kommuner fattat beslut om såväl permanenta som tillfälliga förbud.

Carl Piper fastställer
–    Eftersom varken vår minerallag eller miljöbalken är anpassade till utvinning av skiffergas och andra okonventionella fyndigheter är Sverige helt oskyddat vad gäller fracking. Det vi behöver nu är ett snabbt riksdagsbeslut som inrättar ett moratorium och sätter stopp för samtliga projekt på Öland, Gotland och i Östergötland. Vi har helt enkelt inte råd att avvakta några beslut i Bryssel medan företagen redan är i full gång med att äventyra vår natur.

Läs hela artikeln i Riksdag & Departement
Läs Heaven or sHells tidigare debattartikel ”Förbjud Fracking i Sverige”