FRÅGA:

Hej,

Jag ser att ni nu använder GPL programvara (WordPress). Så bra.

Borde inte kommentarer och kanske även frågor/svar vara tidsstämplade?

Lite synd att historien försvann (synligt?). Var ju lite spontan och speglade äkta (icke tillrättalagt) engagemang. Hoppas ni har kvar den ifall någon vill göra en uppsats om t.ex opinionsrörelsen över tiden.

PG

SVAR:

Vi kommer från och med idag att förse alla inlägg med datum.