2010-03-25

Börjar borra efter påsk

Byborna protesterade förgäves – Shell börjar provborra efter naturgas om några veckor, skriver Norra Skåne.

ODERUP. Miljönämndens beslut överklagades omgående av Shell och sedan dess har ärendet behandlats i länsstyrelsen, miljödomstolen och nu Miljööverdomstolen som är högsta instans i miljöfrågor.

Miljööverdomstolen meddelar mycket kortfattat i sitt beslut att domstolen inte meddelar prövningstillstånd eftersom ärendet varken är av betydande vikt för rättstillämpningen eller att miljödomstolens dom behöver ändras. Därmed är de rättsliga möjligheterna för Hörby kommun och de boende som motsätter sig Shells planer, uttömda.

Enligt Shells kommunikatör Henry Carlsson drar provborrningen i gång efter påsken.

– Det är inte helt hundraprocentigt. Vi håller på med markarbeten och tar prover i brunnar men strax efter påsk bör vi kunna börja arbetet på allvar.

– Till medborgare som tror att vi struntar i landsbygden kan jag säga att du har fel. Den dagen vi behöver bilda mänsklig kedja för att stoppa Shells gasutvinning kommer jag att vara bland de första i linjen, skrev Lars Ahlkvist, moderat kommunalråd i Hörby kommun i december 2009.

Läs artikeln i Norra Skåne

Läs tidigare artikel i Skånskan där kommunalrådet Lars Ahlkvist (M) uppmuntrar till protester