I morse var budkavlen som har rest genom hela Sverige i Oderup. Det var i denna by som Shell 2010 genomförde sin andra av tre provborrningar efter skiffergas i Skåne.

Nu kommer den att färdas vidare till Stockholm där den i samband med temadagen ”Vår mark, vår vatten, vår framtid” ska överlämnas till regeringen.

Budskapet från Oderupsborna är att det behövs en tydlig förändring av lagstiftningen, speciellt minerallagen om man vill undvika att det som skedde i samband med Shells prospektering upprepas. Det får inte vara möjligt att äventyra lokalbefolkningens hälsa och miljö, att utsätta grundvattentäkter för okalkylerbara risker till förmån för bolagens vinstintressen.

Programmet till temadagen kan läsas här.