Med anledning av Bulgariens förbud av fracking har Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet skrivit följande pressmeddelande:

Ännu ett land har förbjudit utvinning av skiffergas med den kontroversiella metoden att pumpa ner vatten och kemikalier och spräcka berget. Bulgariens parlament beslutade om förbud på onsdagen och tidigare har Frankrike sagt nej. Det är glädjande och hög tid att Sverige gör detsamma, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

I lördags protesterade tusentals bulgarer på gatorna mot utvinning av skiffergas med s k hydraulic fracking. De krävde förbud mot den miljöfarliga och ohälsosamma utvinningsmetoden. Det bulgariska parlamentet lyssnade på protesterna och sa med överväldigande majoritet nej till utvinningen, som skulle gjorts av det amerikanska bolaget Chevron.

-Det är hög tid att Sverige också säger definitivt nej till utvinning av skiffer gas med fracking, så som Bulgarien nu gjort, säger Carl Schlyter. Att det inte redan skett är ytterligare ett exempel på att Sverige tappar position i miljöarbetet.

Faktaruta:

Planer på att utvinna skiffergas finns i många länder i världen och även i Sverige. Det finns studier som menar att skiffergasen kan ha en värre på verkan på klimatet än kol på grund av att stora mängder metan kan släppas loss vid utvinningen.

Fracking innebär att vatten blandat med sand och kemikalier pressas ner i berget under högt tryck för att utvinna gasen. Det finns också oro för att metoden kan utlösa jordbävningar.

För mer information:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén, pressekreterare 070 6750373