2011-01-02

CSI Fracked visas på måndag, 3 januari kl. 21.00 på Kanal 5

Utredarna undersöker två mordfall, som visar sig vara spår i en mycket stor sak: ett mycket allvarligt fall av miljöbrott. Ett företag som utvinner fossilgas kring Las Vegas nonchalerar säkerhetsföreskrifter för att spara kostnader. Förorenat vatten är ett av resultaten, vilket medför att omgivande bönder och deras djur insjuknar och dör.

Den amerikanska skådespelaren Mark Ruffalo kommenterar i The Huffington Post:  “Although the story told on CSI is fictional, the parallels to real life are stark…Like in the CSI episode, many people who have been impacted by hydraulic fracturing have been forced to keep silent, signing nondisclosure agreements in order to receive small settlements—or even just deliveries of drinkable water.”

“The real-life natural gas industry was not amused.” skriver Pressconnects.

Idag har vi ingen pågående gasutvinning i Sverige och Heaven or sHell fortsätter att kämpa för att det aldrig kommer så långt. Även om CSI Fracked är fiktion påminner det oss om att riskerna i samband med gasutvinning är en realitet för dem som är berörda.

Se ett klipp ur episoden här

Läs Mark Ruffalos kommentar här

Läs artikeln i Pressconnects här