Riksdagen gav i går regeringen i uppdrag att se över delar av minerallagen. I samband med att en aktör får tillstånd att prospektera ska informationen till kommuner och markägare bli bättre. I voteringen avslogs samtliga motioner som berörde kommunalt veto mot utvinning av fossilgas och stopp mot utvinning av fossil energi.

Med våra allvarliga klimatproblem och med bristande kommunalt inflytande vore det förödande om det bara är informationen till kommuner och markägare som ses över i minerallagen. Vi hoppas att utredningen också får granska hur det kommunala inflytandet kan stärkas, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

I debatten nämnde Karin Åström (S) Heaven or sHells namninsamling:

”Vi har mottagit 18 000 namnunderskrifter från dem som vill ha en förändring av minerallagen som ger kommuner, länsstyrelser eller markägare vetorätt mot utvinning av naturgas. Till största delen är det från människor i Skåne där Shell har prospekterat naturgas, men man har nu avbrutit detta.

Vi tycker, som jag sade tidigare, att det är till fyllest med den översyn som nu ska göras av minerallagstiftningen, den svenska mineralstrategi som ska tas fram och det förslag som kommer från regeringen om Miljöprocessutredningen. Det är, som sagt, möjligt att vi längre fram tar en annan ställning till att förändra i minerallagen.”

Framtiden finns i förnybar energi. Så länge det inte finns en majoritet i riksdagen för att förbjuda utvinning av fossil energi bör Socialdemokraterna verka för att de berörda kommunerna får möjlighet att stoppa sådan utvinning, säger Carl Piper.

Läs kammarens protokoll ”6 § Vissa mineralpolitiska frågor”

Läs om riksdagens beslut ”Minerallagen ses över (NU14)”