2010-05-26

Den osannolika katastrofen kan hända här

Miljökatastrofen i Mexikanska golfen är ett extremt exempel på hur illa det kan gå när oljebolag tillåts förminska riskerna med sin verksamhet och myndigheter inte ställer hårda miljökrav. Det finns paralleller och viktiga lärdomar att dra för alla som är involverade i Shells aktuella provborrningar efter fossilgas i Skåne.

Det skriver Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, i en debattartikel som publicerats i flera skånska tidningar.

Så sent som i februari i år skrev BP i en rapport till amerikanska myndigheter att det ”i princip är omöjligt” att en olycka kan inträffa som skulle leda till allvarliga skador på natur och djurliv.

Nu, efter det att katastrofen skett, visar det sig att amerikanska myndigheter gav BP dispens från krav på en detaljerad miljöanalys. Katastrofen är alltså resultatet av en kombination av felkalkylerade risker, tillmötesgående myndigheter samt dålig ingenjörskonst.

En sak är säker. Tillåts utvinning av fossilgas ur den skånska skiffern så är det en storskalig och oåterkallelig process.

Oljekatastrofen påminner oss om hur viktigt det är att lagstiftare och myndigheter både ställer hårda miljökrav på oljebolagen och följer upp dem – vare sig bolagen heter BP och verkar i Mexikanska golfen eller Shell och verkar på Österlen.

Läs debattartikeln i Ystads Allehanda: Den osannolika katastrofen kan hända här

Läs debattartikeln i Kristianstadsbladet: BP och Shell – lika som bär?