Namn: Peter G • Ort: Sjöbo

Jag håller med föregående skribent på den punkten att det borde vara staten som hanterar Sveriges naturtillgångar och inte ett företag som Shell. Men den stora faran med utvinning av naturgas ligger i metoden som spräcker upp berggrunden. Metod (Hydraulic Fracturing) har använts i USA där stora problem med grundvattnet har inträffat. Därför ska vi inte utveckla naturgas som energikälla i Sverige. Varför görs inga svenska undersökande journalister ett besök i USA och bevakar denna nya miljöfara som vi är på väg att få in i Sverige?