Många tror att Sverige och kommunerna kan fylla stats- och kommunkassan om utvinningen av fossilgas blir lyckad.

För Heaven or sHell är den ekonomiska aspekten av gasutvinning i och för sig mindre intressant eftersom vårt fokus är miljön. Det kan trots allt vara intressant att ta en titt på vinstfördelningen.

Enligt Minerallagen (kap 7 under rubriken ”mineralersättning”) får staten (inte kommunen) vid en eventuell utvinning 0,5 promille i ersättning av marknadsvärdet på den mängd gas eller annan mineral som tas upp per år och markägaren får 1,5 promille. Resten – 99,8% – går till Shell.

En liten huvudräkning visar att vid en intäkt på 500 miljoner kronor blir det endast 250.000 kronor till staten.