Heaven or sHell upplöses nu som förening och ombildas till ett informellt nätverk. Som ett testamente presenteras en skrift om arbetet mot Shells tidigare planer om utvinning av fossilgas i Skåne.

Heaven or sHell riktar ett stort tack till alla dem som varit engagerade i kampen mot Shells planer på utvinning av fossilgas. Och vi hoppas att alla är beredda att snabbt återuppta arbetet om det kommer nya hot mot den skånska jorden.

I mars 2011 meddelade Shell att företaget drog sig ur projektet. Shell hänvisade till att det inte fanns tillräckligt med gas i områdena.

Det är minst lika sannolikt att Shells beslut beror på att deras huvudkontor i Nederländerna förstod att Shell sannolikt aldrig skulle ha fått ett utvinningstillstånd. För så starkt var motståndet mot gasutvinning, både lokalt i de berörda kommunerna och inom partierna och riksdagen.

Kampen är på inget sätt över, men Heaven or sHell upplöses nu som förening och ombildas till ett informellt nätverk.

Som ett testamente presenterar vi en skrift om vårt arbete, med 33 tips till andra gräsrotsrörelser i Sverige som också vill stoppa utvinning av fossil energi.

Läs ”En utvärdering och 33 tips: Hur man stoppar utvinning av fossil energi”

Läs Carl Pipers debattartikel i Ystads Allehanda

Läs Heaven or sHells pressmeddelande