Den 26 juni hålls ett skiffergas-seminarium i Europaparlamentet. Heaven or sHell har kontaktat samtliga svenska EU-parlamentariker som sitter i utskotten för energi och miljö och bett dem att delta i seminariet för att lära sig mer om skiffergas och fracking.

Seminariets titel är Dirty gas in Europe: How fracking for shale gas is not a solution for the EU’s low-carbon energy needs och arrangeras av Food & Water Europe i samarbete med parlamentariker från de båda partigrupperna GUE (Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster) och ALDE (Alliansen liberaler och demokrater för Europa).

Att dessa två partigrupper som inte brukar dra åt samma håll, samarbetar i frågan kring skiffergas är en tydlig signal att denna viktiga fråga sträcker sig tvärs över partigränser, liksom i svenska Riksdagen där det under senare år lagts kritiska motioner från både borgerliga och röd-gröna om ändringar i minerallagen.

Talare vid seminariet är professor Anthony Ingraffea från amerikanska Cornell University och Wenonah Hauter, VD för Food & Water Europe. Ingraffea kommer att tala om skiffergasens klimatpåverkan, och även dess roll i en framtid med mindre koldioxidutsläpp. Hauter kommer att berätta om miljö- och hälsofaktorer som har med fracking att göra, och om lokala sociala rörelser mot fracking i USA.

Food & Water Europe är en ideell organisation som arbetar för en politik som gynnar en tillgång på hälsosam och säker mat, och för tillgång till rent dricksvatten.

Läs seminariets agenda här.
Läs mejlet till EU-parlamentarikerna här.
Läs mer om Food & Water Europe på organisationens hemsida.
Läs mer om skiffergasutvinning och fracking här.