Namn: Mats Olausson, kandidat till riksdagen 2010, FP • Stad: Eslöv

Till skillnad från de flesta andra europeiska länder har Sverige ännu inte ratifierat EU:s landskapskonvention. Denna ger bl a stort inflytande till dem som bor och verkar i landskapet vad gäller hur det utnyttjas.

Läs mer i det handlingsprogram för miljö som jag skrivit >>