Film från Pro Publicas hemsida

I stora delar av världen har man erfarenheter av gasutvinning sedan decennier tillbaka. Man har fått energi till landet men man har också haft stora miljöproblem med förstörda vattentäkter och landskap.

I Sverige har vi ännu inte behöva uppleva skiffergasutvinning, men vi kan lära oss av andras misstag. Låt Sverige backa ur Shells projekt innan problemen börjar även här!

Shell Exploration & Production AB har angett gasfälten Pinedale i USA som referens i sin ansökan om provborrningar i Skåne. Men just i Pinedale finns stora problem med b.la förstörda vattentäkter. Shell refererar också till gasfält i Holland, där jordskalven har blivit många och marken sjunkit 30 cm efter borrningarna.

Vi kan mycket väl dra slutsatser från existerande gasfält när vi vet att utvinningstekniken (fracking) och berggrunden (skiffer = shale) är likadana.

Till samma bedömning kommer även företrädare av utvinningsindustrin. Rick Lewis, Schlumbergers Technical Projects Leader-Petrophysics i Nordamerika sa på Shale Gas World Konferensen 2010 in Polen:

Our goal is to take the knowledge we’ve developed in the US and apply it elsewhere to get up to speed as quickly as possible. I’ve seen some outstanding shales outside of North America. The rules of geology are staying quite consistent,

Läs mera på Natural Gas For Europe:s hemsida.

Mest lämplig jämförelse hittar vi i USA där utvinningen sker på många och stora områden och har pågått i flera år, vilket förklarar det stora antalet miljöstörningar och olyckor. För närvarande pågår en undersökning av dessa händelser genom den statliga naturskyddsmyndigheten EPA som du kan ta del av på deras hemsida här.

Händelserna i USA följs särskild noggrant av nyhetsredaktionen Pro Publica och deras hemsida som du hittar här hålls ständigt uppdaterad.