Får exploatören redan nu tillstånd för både undersökning och utvinning?

SVAR:
Nej, enligt lagen går det i två steg. Först ges tillstånd till undersökning och senare om utvinning.