Finns det några risker med provborrningen?

SVAR:
Länsstyrelsen har sagt att de kräver att riskerna ska elimineras. Shells konsult, som gjort arbetsplanen, visar upp en lista med 40 riskfyllda moment som kan uppstå vid en provborrning och föreslår hur man ska ta hand om dessa om något händer. Shell själva förnekar inte att risker finns. Vi menar att en hela borrningen sker utan skyddsrör mot det berg man för tillfället borrar i. Om man träffar på en större spricka kan många kubikmeter av borrvätskan ta sig ut i berget och så småningom nå vattentäkter eller grundvattenmagasin. Alunskiffer som innehåller tungmetaller, svavel och radioaktiva ämnen. När man borrar i skiffern är risken extra stor att farliga ämnen sprids via borrvätskan eller när man kommer ner i sandstenen under alunskiffern. Denna sandsten är ett viktigt grundvattenmagasin på Österlen.