När Skåne 2011 efter tre oroliga år blev av med hotet att förvandlas till ett stort gasfält av Shell var det ingen i vårt nätverk Heaven or sHell som kände att det var dags att minska engagemanget. Vår argumentation mot skiffergas har alltid vilat på två ben. En aspekt är kritiken gentemot utvinningstekniken fracking och dess förödande påverkan på närområdet. Den andra är vår övertygelse att vi måste ställa om vår energiförsörjning till förnybar energi om vi ska kunna uppnå klimatmålen. Med beaktande av båda delar finns ingen tvekan att utvinning av skiffergas och andra okonventionella fossila bränslen inte ska ingå i vår framtida energiförsörjning.

Nu får vi stöd för våra ståndpunkter från EU:s medborgare. Den Europeiska Kommissionen har under hösten 2012 intervjuat 25000 medborgare från samtliga medlemsländer och presenterar resultatet i enFlash Eurobarometer. Bara nio procent av européerna tycker att okonventionella fossila bränslen bör prioriteras. Bland svenskar är siffran ännu lägre – endast 3 % anger skiffergas och liknande energislag som framtidens energilösning. Tre fjärdedelar av européerna anger att de skulle bli oroade om skiffergasutvinning skulle pågå i deras omgivning.

I samtliga 27 EU-länder anges istället förnybar energi som första val. Hela 70 % väljer detta alternativ, följd av energieffektivisering med 28 %.

Emellertid blir det allt svårare för fossillobbyn att framställa skiffergas som en miljövänlig bro till en förnybar energiförsörjning. Deras påståenden att gas har en betydligt lägre klimatpåverkan än kol och olja fungerar endast i laboratoriemiljö. Om man räknar in det ofrånkomliga läckaget av metan som uppstår vid själva produktionen håller inte deras ekvation. I januari presenterades nya forskningsresultat i USA som kunde påvisa att läckaget utgör upp till 9 %. Skiffergas lika med klimatvänligt fungerar inte som argument.

Vad gäller de globalt framförda farhågorna för grundvatten i samband med frackingtekniken har skiffergasbranschen påstått att det inte finns bevis på sammanhang mellan kontaminerat vatten och deras verksamheter. Det är oriktigt. Rapporter över kontaminering och relaterade hälsoproblem har funnits hela tiden och undersökningar av enskilda fall fortsätter. Det enda som saknades hittills är att en statlig myndighet har bekräftat dem. Denna bekräftelse har vi nu fått av statliga Energy Resources Conservation board i Alberta, Kanada, som i december 2012 presenterade sina resultat.

I Tyskland publicerade miljöministeriet i november en studie över fracking och följderna och har lagt pågående projekt på is. I Frankrike utfärdas för närvarande inga tillstånd för utvinning då president Hollande anser att ingen kan utesluta risker för hälsa och miljö. Många länder, provinser och städer i hela världen har varit lyhörda och infört förbud. I Sverige däremot pågår prospektering på Öland och Gotland och i Östergötland utan att någon beslutfattande instans verkar bry sig. Det finns gott om studier som svenska miljödepartementet bör ta del av och nu även medborgarnas dokumenterade mening för att fatta det enda riktiga beslutet: Förbjud fracking i Sverige!

Carl Piper och Anita Ullmann

(Debattartikel Newsmill 2013-01-21)