2010-03-09

I samband med avvecklingen av föreningen Ja till Österlen Nej till skifferbrytning överfördes förra veckan hela föreningens tillgångar, 20 000 kronor till nätverket Heaven or sHell.

Ja till Österlen kämpade i flera år framgångsrikt mot skifferbrytning på Österlen. Men samma område som man kämpade för att bevara ingår nu i ett av de två områden i Skåne som Shell mutat in för provborrningar och utvinning av fossilgas.

– Vi känner att vi vill ge allmänheten en chans att tycka till om det här, säger Annika Anderbark, styrelseledamot i Ja till Österlen i en kommentar i Ystads Allehanda.

– Vi ser vår protest mot Shells fossilgasplaner som en naturlig fortsättning på Ja till Österlens aktiviteter. Skånes naturtillgångar får inte sättas på spel av kortsiktigt företagstänkande som dessutom går rakt emot alla regionala och nationella miljömål att minska användandet av fossila resurser, säger Göran Gustafson, aktiv i nätverket Heaven
or sHell.

– Jämfört med Ja till Österlens handlingsområde omfattar Heaven or sHells aktionsradie ett betydligt större område på drygt 250 000 hektar, så vi kan väl behöva och tar tacksamt emot deras pengar, säger Johan Gran, aktiv i nätverket Heaven or sHell.