Namn: Bosse Linné, Grus i Dojjan • Stad: Lund

Först BP – sen Shell!