Namn: Sten M • Stad: Visingsö

Fossil energi behövs ej och är skadligt.
Detta vet vi nu och ändå får storbolagen hålla på.