Frågan vi redan i första ledet borde ställa är om Sverige verkligen ska utvinna fossilgas. Den gas man utvinner kommer att användas och innebär minskade klimatsmarta investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Ökad användning av fossilgas ökar utsläppen av koldioxid.

Den största källan till koldioxidutsläpp från mänskliga aktiviteter är förbränningen av fossila bränslen. Kol är allra värst för klimatet, men olja och fossilgas bidrar också till klimatförändringen.

Olja, kol, naturgas och torv kallas fossila energikällor eftersom de kommer från återstoden av växter och djur som levde för miljoner år sedan. Alla fossila bränslen består av kolväten och släpper ut koldioxid när de förbränns. Cirka 60 procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från förbränning av fossila bränslen.

Göran Finnveden från KTH i Stockholm har skrivit ett pressmeddelande med rubriken ”Naturgas stick i stäv med svensk klimatpolitik”. Du kan läsa det på KTH:s hemsida här.

Nya undersökningar visar för övrigt att växthuseffekten av fossilgas är betydligt större än energibolagen erkänner. Läs mera under kategorin En smutsig myt.