Bild stock.xchnge

I november 2010 publicerar Department of Ecology and Evolutionary Biology på amerikanska Cornell University ett dokument där man kan läsa följande:

Naturgas förs fram på bred front och presenteras som en energikälla som brinner med ren låga och avger mindre växthusgaser än kol då den förbränns. Det är visserligen sant att brinnande naturgas ger ifrån sig mindre koldioxid än brinnande kol per producerad mängd energi. Å andra sidan är förbränningsutsläppen bara en detalj i processen, och jämförelsen är fullständigt missledande.

Vi uppmanar till försiktighet när det gäller att betrakta naturgas som ett bra energival för framtiden. I likhet med bästa möjliga tillgängliga vetenskap drar vi slutsatsen att naturgas inte är bättre än kol. Faktum är att gas kan vara värre än kol om man tar hänsyn till effekterna av dess växthusgaser under de närmaste årtiondena. Observera att såväl the National Academy of Sciences och the Council of Scientific Society Presidents har manat till stor försiktighet innan man fortsätter använda okonventionell teknik för att utvinna naturgas från skifferlager.

Du kan läsa rapporten från Cornell University som pdf här.

Även Union of Concerned Scientists har denna uppfattning. Läs mera på deras hemsida.