Idag den 22 september 2012 kräver människor på hela världen ett förbud mot skiffergasutvinning medels fracking. Det är Global Frackdown Day och Heaven or sHell stöttar tillsammans med Greenpeace detta upprop.

Food&Water Watch är organisationen som tog initiativet till denna världsomspännande aktionsdag. Du kan läsa mera om de olika aktionerna här.

Vårt gemensamma ställningstagande kan läsas på SVD Opinion.