Namn: Okänt • Stad: Okänt

Grattis till Er, för Ert Naturskyddspris!

För engagemang och stor kunskap!
Så att vi kan leva gott, utan borrning!
Jag uppskattar Ert arbete stort!