Har inte markägaren, närboende och de kommunala myndigheterna någon möjlighet att säga nej i detta skede?

SVAR:
Tyvärr blir de inte tillfrågade. Om länsstyrelsen efter bedömning anser att miljönämndens kritik inte håller enligt lagtexten får Shell tillståndet. De kan alltså börja provborra ner till nära 1000 m djup genom våra berglager utan att grannar, kommunpolitiker eller miljöorganisationer har något att säga till om.