2010-01-18

Idag har Länsstyrelsen återremitterat Shells överklagande om provborrning efter fossilgas utanför Tomelilla till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Miljöförbundet har att fastställa försiktighetsmått för Shell eller, vilket också är enmöjlighet, att förbjuda verksamheten.

– Vi beklagar Länsstyrelsens beslut, vi hade hoppats att Länsstyrelsen skulle ha beaktat Tomelilla kommuns enhälliga ställningstagande mot Shells fossilgasprojekt, säger Chatarina Larsson.
– Bolag som lägger ner miljoner på att provborra är självklart inställda på fullskalig utvinning. Frågan vi redan i första ledet borde ställa är om Sverige verkligen ska utvinna fossilgas. Den gas man utvinner kommer att användas och
innebär minskade klimatsmarta investeringar i förnybar energi och energieffektivisering, säger Carl Piper.

– Vi hoppas och tror nu att Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer att vidhålla sin tidigare restriktiva inställning mot Shells borrningar och göra allt de kan för att stoppa det här gasprojektet, säger Chatarina Larsson.
Länsstyrelsens beslut är ännu ett exempel på behovet av en reviderad minerallag.