2010-03-10

Centerpartiet tilldelar nätverket Heaven or sHell priset Guldklövern för man  ”skapat debatt kring riskerna med borrning efter gas i Skåne” och envist arbetat ”för att ändra en ålderdomlig minerallagstiftning”.

Guldklövern är en utmärkelse från Centerpartiet till personer, organisationer och företag som gör extraordinära insatser.

– Centern ger oss pris och talar om ålderdomlig lagstiftning samtidigt som partiets ledare, näringsminister Maud Olofsson, säger att lagen är bra som den är. Vi tolkar priset som att det finns en intern opposition inom Centern och hoppas att Maud Olofsson tar detta gyllene tillfälle att tänka om i frågan om minerallagen, säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell.

Den fullständiga motiveringen till att utmärkelsen Guldklövern tilldelas Heaven or sHell lyder:

För att de med mod och kunskap skapat debatt kring riskerna med borrning efter gas i Skåne. Med ett starkt gräsrotsengagemang för den lokala miljön och mot centraliserade beslutsstrukturer jobbar Heaven or sHell envist vidare för att ändra en ålderdomlig minerallagstiftning.

Utmärkelsen delades ut på en prisutdelningsceremoni i Tomelilla den 8 mars.

www.guldklover.centerpartiet.net