2010-02-15

Heaven or sHell skriver brev till näringsutskottet inför behandling av 22 motioner 15 februari 2010.

I dag mottar ledamöterna i riksdagens näringsutskott ett öppet brev från nätverket Heaven or sHell.

Anledningen är att näringsutskottet i morgon tisdag den 16 februari behandlar hela 22 motioner som relaterar till minerallagen, från ledamöter ur båda de politiska blocken. I brevet kan man bland annat läsa följande:

”Det som Ni i näringsutskottet nu kommer att utreda på en politisk och teoretisk nivå har varit en del av vårt dagliga liv ända sedan 2007 då Shell beviljades undersökningstillstånd efter fossilgas på 25 procent av Skånes yta.”

”Hela förloppet av det aktuella fallet i Skåne har visat att dagens minerallag och miljölagar varken harmoniserar tillsammans eller fungerar för att garantera rättssäkerheten för berörda invånare.”

Brevet är undertecknat av Carl Piper och Anita Ullmann Kradjian, nätverket Heaven or sHell.

Heaven or sHells brev till näringsutskottet (pdf)
Näringsutskottets hantering av ärendet
Heaven or sHells tidigare pressmeddelande med anledning av motionsskörden: ”Rödgröna oppositionen och flera borgerliga riksdagsledamöter mot Shells gasutvinning”