Besluten från Centerstämman om förbud av skiffergasutvinning och införandet av vetorätt för uranletning behöver verkställas av regeringen.

Centerstämman fattade i lördags två anmärkningsvärda beslut som båda rör Sveriges eftertraktade alunskiffer. Partiet ska verka för ett förbud av skiffergasutvinning och se till ”Att det kommunala vetot som finns för uranbrytning utsträcks till att även omfatta prospektering i alunskiffer.” Miljöminister Lena Ek var föredragande för miljöprogrammet på stämman, men det ligger i näringsminister Annie Lööfs händer att verkställandet blir en regeringsfråga och att kraven förs in i Sveriges hårt kritiserade minerallag.

Carl Piper var med och grundade Heaven or sHell för att motverka skiffergasutvinning och är även initiativtagare till kommunuppropet där 24 kommuner från hela Sverige kräver vetorätt för prospektering i alunskiffer.

– Att Centern som är i regeringsposition nu vill förverkliga våra krav att förbjuda skiffergasutvinning och uranletning är steg åt rätt håll. Men det behövs mera än så. För det första visar den dagliga nyhetsrapporteringen från samhällen i hela Sverige att det finns en berättigad oro över vår bristfälliga mineral- och miljölagstiftning. För det andra behöver vi en enighet i Riksdagen om att dessa brister åtgärdas, säger Carl Piper.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet motionerade redan i våras i riksdagen om ett förbud av skiffergas men förlorade omröstningen. De är också överens när det gäller att förbjuda prospektering av uran.

– Kritiska ställningstaganden har kommit från flertalet av riksdagspartierna. Nu gäller det att ta nästa steg och verkligen omsätta kritiken i lagstiftningen. Är man för ett förbud av skiffergasutvinning och för en kommunal vetorätt ska man rimligtvis också rösta fram besluten i riksdagen. Allt annat är respektlöst mot befolkningen, fortsätter Carl Piper.

En utredning av minerallagen som tillsattes 2012 ligger hos Centerpartiets näringsminister Annie Lööf. Utredarens förslag är en skönhetsmålning av en urtida lag, vilket tillhörande remissvar pekar på. Förslaget tar varken upp ett modernt samhälles klimatkrav på återanvändning, effektivt energiutnyttjande eller fossilfrihet. Utredningen kommer efter vidare behandling av Lagrådet att överlämnas till riksdagen.

– Vi är många som har lämnat in våra synpunkter till utredningen och det är anmärkningsvärt hur argumenten är desamma, oavsett om de kommer från Samerna i norr, från LRF, från enskilda kommuner eller från oss i Skåne. Nu har även Centerstämmans beslut tillkommit och vi förutsätter att det blir det som får stenen i rullning, avslutar Carl Piper.

Läs:
Centerpartiets snabbprotokoll, Kommitté 1 Miljö och Grön Omställning
Kommunuppropet mot prospektering i alunskiffer
Heaven or sHells remissvar till minerallagsutredningen