Namn: Lilla Grisen • Stad: Hedeberga

Jag anser att stora delar av Skåne är lämpliga för denna typ av aktiviteter då här saknas orörd natur. Ser jag mig omkring från där jag bor så är all mark uppodlad, konstgödd och besprutad. Svinfabrikerna ligger tätt med sina fabriksliknande stallar och silosar. Orörd natur kan jag inte se åt något håll. Finns här naturtillgångar skall vi utvinna dem då behovet är stort och alternativen ännu ej räcker till. Lägg hellre er energi på att få slut på användandet av gift och konstgödning inom lantbruket och jag förutsätter att vår käre greve går först i leden. Hellre Shell än gnäll.