Hur går det till att provborra ner till ca 1000 m djup i Skåne?

SVAR:
Man färdigställer en industritomt och kör dit en tung borrigg, maskiner, baracker och bränsledepåer. En gummimatta ska täta mellan ytskiktet och den underliggande jordbruksmarken. Man borrar i etapper där borrdiametern succesivt minskas. Etapperna från ytan är ca 5 m, 20 m, 200 m och 400 m. Varje etapp borras utan skyddsrör mot berget och borren smörjs av en vattenbaserad borrvätska blandad med några kemikalier. Allt utborrat berg transporteras till ytan med borrvätskan. När en etapp är klar sätter man ett rör i hålet, trycker ner cement mellan röret och berget och fortsätter borra nästa etapp. När man nått ner till alunskiffern, där gasen förväntas finnas, byter man metod. Ett borr, som sparar en cylinder av alunskiffern arbetar sig igenom ca 80 m skiffer och efterhand tar man upp cylindrarna eller de så kallade borrkärnorna som skickas för analys till ett laboratorium. Inget rör sätts genom alunskiffern.