Hur ser det ut i till exempel Pinedale i USA?

SVAR:
I Pinedale Wyoming har Shell ägarintressen i gasutvinningen. Ett normaltstort gasfält på högplatån öster om Klippiga bergen omfattar ca 170 kvadratkilometer mark och innehåller bortåt 4000 borrhål på 200 m avstånd från varandra. Antalet blir så stort eftersom man bara borrar vertikalt och vill ta ut så mycket gas som möjligt. Det finns flera gasfält i området.