Hur sker gasutvinning i andra delar av världen?

SVAR:
Shell är engagerade i gasutvinning på många håll i världen. Man vill gärna hänvisa till holländska Groningen och visar bilder på små ovanjordiska anläggningar i jordbrukslandskapet. Man är också delägare i gasfält i USA och andra länder.