2010-08-23

Inte en enda riksdagskandidat vill helst ha gaskraft

82 procent av riksdagskandidaterna vill helst att den el de köper ska komma från förnybara energikällor och inte en enda vill helst ha gaskraft eller kolkraft. Det framgår av vindkraftbolaget O2:s valenkät bland 277 riksdagskandidater.

– Jag hoppas att Shell tar intryck av att inte en enda riksdagskandidat svarat att de helst skulle vilja ha el från gaskraft, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

O2:s enkätundersökning genomfördes den 21 maj – 10 juni. 277 riksdagskandidater på valbar plats besvarade följande fråga: ”Vilken energikälla skulle du allra helst önska att den elektricitet som du köper kommer från?”

Svaren fördelades så här: Solkraft (32 procent), vindkraft (28 procent), vattenkraft (18 procent), kärnkraft (7 procent), biokraft (3 procent), gaskraft (0 procent) och kolkraft (0 procent). 12 procent angav svarsalternativet ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

Läs O2:s pressmeddelande

Läs O2:s rapport om valenkäten (pdf)