2010-06-22

Inte troligt med gasutvinning i Hedeberga

Nu är provborrningen efter naturgas i gång i Hedeberga strax norr om Tomelilla. Det är den tredje platsen i Skåne som Shell provborrar på, rapporterar Sveriges Radio Kristianstad. Shell säger nu att det kanske inte blir någon utvinning av gas på platsen.

Motståndet mot provborrningarna och framför allt en framtida gasutvinning har varit stort, inte minst från politiskt håll i Tomelilla.

– Men det är inte troligt att det blir någon gasutvinning i Hedeberga, säger Henry Carlsson, projektledare på Shell. För att vi ska utvinna gas ska det förstås vara ekonomiskt hållbart men det ska också vara socialt och miljömässigt hållbart. Och då är inte det här den rätta platsen.

Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, kommenterar Shells uttalande:

– Tyvärr är Shells kärnverksamhet, utvinning av fossila bränslen, inte hållbar. Vi anser att det långsiktigt hållbara är investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Därför hoppas vi att politikerna inte ska tillåta utvinning av fossilgas i Skåne.

– Att inte ens Shell ser det som miljömässigt och socialt hållbart med gasutvinning i Hedeberga kommer som en överraskning för oss. Varför provborrar man då där?

Läs artikeln på Sveriges Radios webbplats


Läs tidigare pressmeddelande från Heaven or sHell: S-V-MP säger nej till fossilgasutvinning i Skåne