2011-01-31
Sätt stopp för Shells prospektering av gas i Skåne och sätt stopp för utvinning av fossila bränslen i Sverige. De kraven ställer Miljöpartiets troliga nästa språkrör Gustav Fridolin i en interpellation till näringsministern Maud Olofsson, skriver Dagens Opinion i dag. I morgon debatteras frågorna i riksdagen.

– Morgondagens debatt kan sålla agnarna från vetet. Är Maud Olofsson för eller emot storskalig utvinning av fossil gas? Var står riksdagens åtta partier i frågan? Hur ställer sig de skånska ledamöterna? Vi är många som ser fram emot tydliga besked, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Interpellationsdebatten i riksdagen hålls klockan 13.00 i morgon, tisdag den 1 februari. Debatten är initierad av Gustav Fridolin (MP), vars interpellation har rubriken ”Stopp för utvinning av fossila bränslen”. Interpellationen är ställd till miljöminister Andreas Carlgren (C), men besvaras av närings- och energiminister Maud Olofsson (C).

Frågorna som Gustav Fridolin vill ha svar på är:

Avser miljöministern, så som ministern klargjorde i Sveriges Radio den 29 augusti 2010, att verka för ett stopp av storskalig utvinning av fossilgas i Sverige, likt den det prospekterats för i Skåne?

Avser miljöministern att verka för en förändring av förordningen till miljöbalken på sådant sätt att uppförande av anläggning för provborrning efter fossilgas underställs en fullskalig miljökonsekvensbeskrivning och länsstyrelsen för beslut?

Avser miljöministern att verka för att ge kommuner och/eller markägare ökat inflytande över prospektering och/eller utvinning enligt minerallagen?

Läs artikeln på DagensOpinion.se

Läs interpellationen på riksdagens hemsida