Här intervjuas Ian Urbina, journalist från The New York Times, om sina uppmärksammade reportage om problematiken med gasutvinning i USA.  Enligt honom överväger miljöriskerna i samband med frackingtekniken möjligheten för USA att bli oberoende av utländska importer av gas och olja.

Läs även artiklarna i New York Times.