2010-10-20

Intresset att utvinna gas ur skiffer sprider sig

Intresset för att utvinna gas ur alunskiffer sprider sig nu i Sverige. Företaget Energigas i Östergötland AB sökte den 14 oktober fyra undersökningstillstånd i kommunerna Vadstena och Motala enligt Bergsstatens diarium. Gripen Gas AB sökte i somras fem undersökningstillstånd i Vadstena, Mjölby, Linköping och Motala kommun.

Bergmästare Åsa Persson har gett undersökningstillstånd till Gripen Gas AB som vill ta reda på om det går att utvinna naturgas i Vadstena kommun. Tillstånden gäller Eneby, Hov, Skedet och Orlunda, enligt en artikel i Motala & Vadstena Tidning. Vadstena kommun har dock starka invändningar mot att man ska leta efter gas. Besluten kan överklagas till förvaltningsrätten i Falun senast den 22 oktober.

Sveriges kommuner kan genom sin vetorätt stoppa nya klimatvänliga vindkraftetableringar, men inte ny utvinning av fossil energi som olja och gas.

– Riksdagen bör fatta beslut om att införa ett kommunalt veto mot utvinning av fossil energi som olja och gas i Sverige, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, som verkar för att stoppa Shells planer på utvinning av gas ur den skånska alunskiffern.

Se diarieförda ärenden på Bergsstatens webbplats

Läs tidigare nyhetsbrev ”Lokala invändningar mot gasjakt” från Heaven or sHell

Läs tidigare artikel ”Grönt ljus för gasjakt” i Motala & Vadstena Tidning