Jag har hört att kommunerna har fått tacka ja eller nej till dessa provborrningar. Men jag har också förstått att de inte har något att säja till om när bergmästaren givit tillåtelse för provborrningar. Är det så att kommunerna har fått tacka ja eller nej till detta? Vilka i kommunerna tar detta beslutet? Jag har även hört att Tomelilla och Sjöbo kommuner har tackat ja medan Sinrishamn har tackat nej, stämmer detta ?

SVAR:
I ett tidigt skede tillfrågades kommunerna i Skåne hur de ställde sig till en provborrning. Detta utan att de visste något konkret om borrningarna. En del svarade nej och andra ja. Men dessa svar var inget som var bindande för Shell. De har enligt minerallagen rätt att provborra ändå.
Innan borrningarna kunde starta måste kommunernas miljönämnder bedöma om arbetsplanens metoder att borra var säker nog. Detta har fritidspolitikerna i kommunerna försökt bedöma. Sjöbo godkände men Hörby och Tomelilla bråkade på olika sätt genom att överklaga till olika instanser. Men Shell fick ändå till slut rätt att fortsätta trots alla protester. Sådan är minerallagen. Simrishamn sa nej från början kanske pga den exploatering som hotade trakten kring Hammenhög för några år sedan.
Nu får vi vänta på provresultaten. Vad som helst kan hända – nya provborrningar, ansökan om utvinning någonstans i Skåne eller som vi hoppas att Shell backar ur för att det inte finns någon gas. Det är inte troligt att St Olof drabbas av någon gasexploatering.