Bild från stock.xchng

I de amerikanska och holländska gasfälten, som har funnits i några år, har man haft ovanligt många jordbävningar sedan man började utvinna gas.

Undersökningar, av bl.a. den holländska motsvarigheten till SMHI, har visat att man kan tala om inducerade jordbävningar i storleksordningen upp till 4 på Richterskalan. Termen ”inducerad” innebär att de är skapade av mänsklig aktivitet och inte av normala rörelser i berggrunden. Under den tid som gasen tagits upp menar man i Holland att ca 200 jordbävningar har sådan bakgrund. Marken har sjunkit 30 cm och det har blivit sättningar i husen. Detta förnekas av Shell.

Mest aktuell är för närvarande undersökningen av ett stort antal nya jordbävningar i Arkansas.

Du hittar ett antal artiklar kring detta tema i vår länksamling på Delicious under rubriken earthquakes.