Kan man stödja vår informationskampanj på något sätt ?

SVAR:
Här på vår hemsida finns möjlighet att skicka in namnunderskrifter mot gasprojektet. Föreningar och andra organisationer kan ta ett styrelsebeslut på att de står bakom vår kamp och skicka in sitt ställningstagande till oss. Ekonomiska bidrag kan också lämnas på vårt bankgiro 446-9649.