Minerallagen från 1637 kom huvudsakligen till för att stjäla samernas land och säkra råvarutillgångarna för de svenska stormaktsansträngningarna på Kontinenten. Nu används den i stället av främmande intressen och inhemska medlöpare för att stjäla svenskt land och säkra råvarutillgångar för transnationella intressen utanför statlig kontroll.
Den enda möjligheten att ändra på förhållandet är givetvis att ändra minerallagstiftningen.

Shell tänker sätta igång i Hörby kommun, även om det fortfarande är oklart om de har laglig rätt att göra det! Vad har Shell för laglig rätt i Sverige? Jo, rättigheter som vi, staten, ger den svenska informations cliquen av shells nåda att våldta sig på vår natur och våra jordbundna egenskaper. Och detta tar vi hän medan en del tvister om rätt och orätt och en annan tar Shell´s förakt för våra lagar som given.

Jag bor kanske för långt bort för att vara aktiv på plats i Skåne. Jag vill gärna komma i kontakt med människor i Stockholm, därikring och högre upp i Sverige. Vi behöver stöd från hela landet i bekämpandet av detta.

jag skrivit ett surt mail till Sjöbo kommun och bett dem informera mig om vilket/vilka motiv som låg bakom ett godkännande av provborrningarna. Jag påminde lite lätt om att dagen innan hade TV-nyheterna rapporterat att Skåne ligger sämst till i Sverige när det gäller att nå upp till de 16 miljömålen; möjligen skulle 1 (!) kunna nås. Jag påminde även om att i sagda rapport, länsstyrelsen menade att vi i Skåne måste satsa mera på förnyelsebara energikällor!

Undrade då om de var medvetna om att naturgas är en fossil energikälla som vid förbränning ökar koldioxidutsläppen. Det var sarkastiskt så det dröp och – kanske inte så konstigt då – inget svar har kommit! Man undrar ju varför? De behöver ju inte oroa sig för att tappa ansiktet, det har de ju redan gjort och brallorna med och dessutom fixat själva.

Varför hör vi inte mer på lokalnyheterna om detta? Har ni bjudit in dem till ljusmanifestationen? Om inte, gör det!

(kommentar Lotta: jovisst har det skrivits spaltmeter om borrningarna. Lokalpressen YA och Skånskan har varit ganska flitiga men också lite försiktiga kring vilka riskerna egentligen är. Nu är arbetet igång i Sjöbo och media har tappat nyhetsvärdet känns det som MEN det är ju NU det är aktuellt i alla fall för oss som har fått en industripark bredvid oss! Och de är inbjudna till LJUSFESTEN!)

Det är med smärta och uppgivenhet jag läser Länstyrelsens beslut om att tillstyrka provborrning i RY Lövestad I beslutet har man vägt in invånarnas oro och känslor/rädsla för att deras ”boplatser” och känslor inför Shells projekt ÄR ÖVERDRIVNA. Samtidigt som man säger sig förstå den oro som de boende har.

Detta stämmer dåligt med verkligheten.

Byråkrater, politiker, handläggare skyddar numera ofta sina beslut med–vi hade inget val–Är det så att Shell är för stora, för exempelvis en kommun, eller Länstyrelse eller högre instans? Om nu Sverige har ett mål med sin energipolitik-bör det ju länkas samman på alla nivåer. Med lite vilja och framförhållning hade Länstyrelsen kunnat stoppa Shells Projekt. Det ligger ju i allas vårt intresse–eller är jag så naiv så jag inte förstår?

Vi har ytterligare 2 kommuner som väntar på beslut från Länstyrelsen. om Shells ansökan om provborrning Vi medborgare i Skåne hoppas nu på ett förnuftigt beslut.

I just visited the Shell gas test drilling site near Sanctuary and was informed about the possible impact on our land and life here and in all of Skane. www.himmelsk.se and www.un-naturalgas.org It is very disturbing. I understood that the drilling can go horizont… al underground in a radius of 36 km to drill through alun and undermine the earth endangering our ecosystem. Alun contains uranium and high levels of radioactivity.

Potentially the whole environment and specially our drinking water may become

radioactive polluted. In any way there will be impact. What we do to the earth we do to ourselves and the coming generations. All life is delicately interwoven – if we exploit the living organism of our earth – we will cause great imbalance for all life.

http://www.environmentamerica.org/reports/toxic-free-communities/stop-toxic-pollution/toxic-chemicals-on-tap-how-natural-gas-drilling-threatens-drinking-water

Jag skäms lite för att vara så sen med att skriva under detta. Jag vet inte särskilt mycket om vad som pågått och planeras, har inte förrän nu börjat sätta mig in i saken (21/11 2009). Jag känner att det talas VÄLDIGT lite om det runt omkring mig och i media.

Detta gör att kan ni förlora många protest-underskrifter men jag ska göra allt för att upplysa folk om vad som händer.

Gå in på Skånskan och kommentera vad du tycker om Shells provborrningar. Och skriv din fråga till Henry Carlsson på Skånskans chatt till torsdag 26/11.

Vad sysslar våra sk. förtroendevalda med? Det här inger inget förtroende alls!

Var har jag hamnat? Vad är Sjöbo för kommun egentligen? Jag är nyinflyttad i Bjärsjölagård och läser med stigande bestörtning om Shells planerade provborrningar efter naturgas i bl.a. Ry. Hur kan man som kommunpolitiker tillåta detta? Var är ert civilkurage någonstans? Varför har ni inte gjort som Hörby kommun och sagt nej med hänvisning till de boendes stora oro? Det spelar ingen som helst roll om man får säga emot Bergstaten, det är faktiskt fritt fram att göra det och ställa upp på sina egna kommunmedborgare.

Lagar skrivs av människor, inte i sten, och är därmed möjliga att påverka och förändra. Gör det! Annars hoppas jag att alla boende använder sig av sin röst nästa år och enhälligt röstar bort dem som inte ställer sig bakom människors högst berättigade vrede. Själv är jag inte drabbad av borrningar, men hade detta hänt på mina marker eller min bakgård, så hade jag blivit oerhört glad om någon engagerade sig. Det gör jag härmed och reser idag den 20 november till Ry för att delta i protestmanifestationen.

Den här minerallagen gör att Sverige i praktiken kan skänkas bort bit gör bit.Man blir upprörd och ledsen och känner sig totalt rättslös.

”Världen säger, titta, du har ett val, antingen löser du problemen med klimatet eller så löser jag det åt dig. Men om jag ska lösa det kommer du inte att gilla det, för jag kommer att kasta bort allting och börja om på nytt.” Blind Spot

Att en enhet i vårt sammhälle som skall se till att vi skyddar naturen och bevarar den åt eftervärlden, har tappat greppet så fullständigt om sin uppgift är minst sagt sorgligt. En gång i tiden hade vi rent nyttigt vatten i våra marker som man kunde dricka. Ja detta blir väl de sagor våra barnbarn skall få höra.

Jag vill säga att jag gärna arbetar aktivt. Hade detta hänt hos mig hade jag blivit oerhört glad om någon annan engagerade sig och var beredd att ställa upp.

Shell – dra er ur projektet fossil gas i Skåne medan ni har lite heder i behåll.

Vi är många som läser artiklar och insändare om Shells planerade provborrning här. Efter ett tag följs dessa insändare av en motkommentar från Shells representant. Det kan vara ett svar till politiker, Heaven and Shell eller en vanligt medborgare. Det hela blir mycket patetiskt.

Det verkar som man från Shells sida är helt oförstående över att människor kan ha andra värderingar än Shells intresse för eventuell utvinning av fossil gas. Kanske förstår vi ”vanliga” inte vårt eget bästa – att Shell vill hjälpa Sverige och dess invånare till en bra energiförsörjning…

…eller så tänker vi, naiva tanke: Varför skall ett multinationellt företag komma hit och riva i våra jordar för att eventuellt krama ut så mycket gas som möjligt – till jättevinster som också stannar i deras egna bolag – och därtill äventyra våra produktiva jordbruksmarker och naturområden?

Ju mera man tänker på, hur företaget Shell vill bita sig fast i sitt föråldrade, inmutade område i Skåne, ju mera absurt blir det.

Det fanns en tid – vi kallar den förr – då kyrkan skulle bestämma över folks värderingar, moral och vandel. Då de ”besuttna” gods- och jordägarna ibland godtyckligt körde över sina arrendatorer och små markägare utan att det fanns möjlighet att protestera.

I dag har vi i alla fall möjlighet att protestera. Har Shell inte upptäckt detta – det är i så fall inte för sent ännu! Ni bör skyndsamt reparera ert dåliga rykte och dra er ur era planerade gasprojekt i Skåne!

(Insändare i YA 091118)

Beklagar… jag gråter när jag ser bilderna som lagts upp på Heaven. jag är mentalt med er den 20-de. Hur ska man kunna lita på Länsstyrelsens ambition beträffande vad sorts energi vi ska producera i Skåne??


Skickar ett foto taget i St Askeröd som ligger utanför Äsperöd. Fotot är taget utanför vår gård. Var i dina krokar (vid Christinehof) för ett år sedan, köpte en shettis, och noterade då bl a hur underbar natur det var. Känner med er som fått detta vansinne utanför ytterdörren.

Man upphör aldrig att förvånas, gå in på Länstyrelsens hemsida och läs om ”nya klimatmål för Skåne” presenterat idag av Länstyrelsens miljöstrategiska enhet, gissa var, jo i Skåne , dagen efter beslutet om Sjöbo…, vilken timing.

På sid 6 föreslår man att växthusgasutsläppen ska minskas med 30% till 2020 genom effektivare energianvändning, minskad användning av fossila bränslen och övergång till förnybar energi

Hallå är det någon hemma??

Tack för att ni engagerar er och driver motståndet mot Shells galna gasprojekt. Vi har ganska nyligen blivit varse omfattningen av den planerade våldtäkten, mycket tack vare info-bladet från nätverket. Det är djävligt skönt (ursäkta språkbruk) att deras förhoppning om en avväpnad och tandlös opinion kom på skam.

Sluta våldta vår jord! Om någon försöker krossa ert naturarv hoppas jag ni gör allt i er makt för att hindra det! Det kommer jag göra!

Självklart vill jag jobba aktivt. Det är viktigt att visa att vi faktiskt är många som inte tycker att en sådan hantering av jorden är ok. Att inte göra sig hörd är att ge sitt tysta medgivande.

I en tid där miljön bör tas på största allvar och där man försöker göra sig av med beroendet till fossila bränslen kan jag inte förstå hur man överhuvudtaget han komma på tanken att borra efter gas i Skåne och därmed riskera ett av Europas bästa jordbruk.

Tack för Ert arbete! Jag uppskattar det mycket!

Kolla upp hur det gick för Ogonis i Nigeria. Mår de bra?

Det kanske är en annan typ av produktion och en annan del av världen men det kanske kan få oss att förstå hur mycket Shell bryr sig om vattenkvaliteten i våra brunnar, egentligen.


Engagerar mig gärna aktivt. Kalla och jag kommer!

Nyligen flyttat från Norrland till Skåne och detta otroligt vackra landskap.

Vi kände inte till de provborrningar som Shell nu vill genomföra.

Självklart måste detta stoppas kan inte vara rimligt att ett företag för egen vinning mot folkets vilja får riskera att förstöra naturvärden och livsnödvändiga vattentäkter. m.m.

Bergstaten har i detta fall visat sig otidsenlig och regeringen får härmed uppdraget att lägga ner myndigheten, året är faktiskt 2009 inte 1809!!

Beslut i frågor av denna art måste fattas i demokratisk ordning i aktuella kommuner. Självklart ska också berörda boende ges möjlighet att påverka beslut som berör den egna framtiden.

Att som nu bli överkörda av Bergstaten och Shell är ett odemokratiskt omdömeslöst övergrepp på den lilla oroliga människan.

Bra initiativ med folder, blir gärna mer aktiv..

Jeg mener det er helt forrykt og kortsigtet at prøvebore og udvinde naturgas i et af de smukkeste naturområder i Sverige, forurene hvad vi har tilbage at leve af, for ikke at tale om beslutninger som er taget på et helt igennem udemokratisk grundlag. Vi bør i stedet sikre at finde alternative bæredygtige energikilder for vores fælles fremtid.

Ännu ett omfattande miljöbrott som med lagens stöd kommer att förstöra mer av vårt vackra landskap. Ekonomiskt sett förstör det mer och mer av turismen.

Glädjer mig åt ert fina initiativ och vill göra allt vad jag kan för att det skall lyckas!

Shell Exploration and Production AB ger inte upp.

Nu överklagar företaget miljönämndens beslut att förbjuda provborrningar efter naturgas i Oderup. Man kan fråga sig vad är meningen med att de fortsätter? Ja, här ska det statueras ett exempel på det ena eller andra viset . Tar man det sista först så hamnar man direkt där som har sagts tidigare: Shell Exploration and Production AB påpekar i överklagandet att miljönämndens beslut medför en försening av provborrningen, vilket leder till stora kostnader för bolaget. Detta är vad bolaget hotar med, väl medveten om att ingen politiker/tjänsteman vill äventyra en lång dragen juridisk tvist med risk för skattebetalarnas involverande.

Det är av största vikt för bolaget att arbetena i Oderup kan påbörjas som planerat, framhåller juristerna. Juristerna? Nonsens! Vad vet de? Bara det som finns i Shells sago berättelser och så vill de tjäna på de hela, ju längre desto bättre.

Miljönämnden kommer att ta upp frågan på nytt vid nästa sammanträde 3 november för att då ta ställning till en eventuell omprövning av beslutet. Då är vi redan i närheten ”omprövning av beslutet” står detta inte fast? Eller kommer nu tjänstemännen med in i bilden?

Det var den 24 september som miljönämnden tog beslut om att förbjuda provborrningarna på fastigheten Oderup och nu en omprövning. Shell tycker inte att det finns någon grund för att förbjuda verksamheten. Miljönämndens argument om Oderupsbornas oro håller inte, anser företrädarna för Shell. — Bolaget har respekt för den oro som vissa närboende gett uttryck för men menar att oron inte är befogad och att detta inte utgör en förbudsgrund – Respekt? Detta bolag vet inte vad respekt är – deras beteende går ut på att förklara folket i sin omgivning för obildade individer.

Borrningsarbetet bör inte ge större anledning till oro än borrning av vanliga brunnar. Redan detta uttalande visar hur bolaget uppskattar sina kontrahenters intelligens nivå (de tror på allt vad vi berättar) — Efter avslutad borrning kommer borrhålet att gjutas igen och borrplatsen att återställas — Efter att ha borrat 1000 meter (Shells sista uppgift) med rotations- eller hammar (beroende av bergstruktur) metoden mer eller mindre rakt ner och ett borrhål ständigt utsatt för ett spoltryck av relativt till djupet 400 bar och 40000 liter vatten med div. kemikalier per dag i några veckor, har detta förfarande lösgjort en hel del toxiska ämnen som uran/radon, kadmium, tallium för att bara nämna en del.

Det nämnda s.k. skyddsröret är en chimär: borrkronan kommer så klart långt före det nerdrivna röret där emellan är det fritt fram, borrhålets väggar är i sig ojämna, porösa och delvis instabila, så att röret inte bildar 100 % ig täthet mot omgivningen när det under högt tryck stående, kontaminerade vattnet flyter uppåt och sidväggs vid rörens yttervägg och så småningom genom sprickbildningen i strukturens omgivning. — Efter avslutad borrning kommer borrhålet att gjutas igen- med en cementpelare från ca 250 meter. Men, längre neråt fortsätter den kemiska processen, H2O+alun+vattenlösliga toxiska ämnen, fortfarande under ett relativt tryck från 1000 meter vattenpelare (förvittring) som tränger in sakta men säkert i sprickbilningen. Vad som händer sen (till exempel kodöden på ett borrplats område), allt detta och mer har redovisats på min hemsida.

I överklagandet lyfts även de försiktighetsåtgärder (vilka?) som Shell föreslagit fram. De gäller till exempel bullernivåer och förvaring av kemikalier och farligt avfall.!! Shell har fortfarande sina ca 30 nämnda faroment kvar i anmälan. Då är de ovan nämnda bara lappalier. Shell har hittills inte lämnat en 100%ig garanti för en eliminering av div. faromoment. Shell kan och vill inte acceptera en sådan garanti, so von Arronets utsago ”det är oacceptabelt”

Då vet man inte: vad vill de överklaga?

Vilken vansinnig idé att vilja förstöra det vackraste Sverige har!

Vi måste stoppa Shell. Nu!

Har precis läst den svarta trycksaken som kom i brevlåda. Jättebra.

Ni gör en imponerande insats för hela vår byggd och framtid.

Ge fan i vårt Skåne! Shit vad alla ska hålla på o förstöra vårt land med en massa farliga ”moderniteter”!! Kan inte vårt land gå framåt utan just naturgas? Eller är det ett måste för vår överlevnad! Nej, snarare tvärtom.

Det är idiotiskt! Jag vill ha kvar vårt fina Skåne som det är! Naturgas är dessutom fossilt bränsle, vilket inte är naturvänligt!! Tänk på naturen!

Det finns inget som säger att vi har rätt att förstöra den, mer!

Keep on the good work!

Vad jag förstår talar ALLT emot utvinning av naturgas i vårt otroligt vackra Skåne. Kortsiktiga små ekonomiska vinningar framstår ju i det här perspektivet endast som skrattretande.

Gruppen som är emot borrningarna är riktiga hjältar. Fortsätt kämpa.

Att provborra går emot miljömålen.

I högtidliga deklarationer framgår att Sverige ska vara ett föredöme för andra

i sin strävan mot ett fossilfritt samhälle. Provborrningarna går stick i stäv mot detta och leder utvecklingen bakåt i stället för framåt.

Jag skriver på mot provborrning och utvinning av naturgas i Skåne.

Och jag tycker dessutom att minerallagen bör ändras så att

markägare, kommun och länsstyrelse har rätt att säga nej.

Verkar som ni arbetar för en bra grej, blev rekomenderad att skriva under protestlistan av en god vän som vart på en av era föreläsningar i Lund.

Keep up the good work 😉

Jag är som ni upprörd över att myndigheter och bolag kör över den lilla människan! Österlen är helt underbar och borde kulturminnesmärkas som Kosterhaven! I norra Sverige håller de på och borrar efter uran utan markägarnas medgivande! I Östhammars kommun är de som styr helt fixerade på att tjäna storkovan med kärnkraftavfallet!

Nu får det vara nog! Vi som bor o lever ute på landsbygen eller i närheten, och som njuter av vår vackra natur och mår bra där, måste få sista ordet! Samverkan är nog enda lösningen! Lycka till! Från Rolagens famn

Vi tycker inte om att naturen ska blir förstörd pga av naturgasborrningar.

Vår bil kör på autogas (LPG), helt bra till naturen, men det är mot Statoil’s vinster!! Och säljs inte längre där, så vi åker Åhus instället.

Hur kan någon komma på tanken, förstöra vårt fina landskap, utarma byarna på landsbyggden. Vi vill kunna dricka vårt bunnsvatten och leva kvar generation efter generation.

”NEJ” till provborrning.

I nuläget finns det alldeles för stora risker för förgiftning av vårt vatten och alla övriga skador som man kan riskera vid sprickor. Österlen är en pärla i Sverige och dessutom kornlager – vi kommer att behöva både mat och turistnäring i framtiden. Så länge ni inte kan garantera att inget händer och det kan ni inte – så vill jag protestera.

Varje gång jag lämnar stan och kommer ut till landet förundras jag över hur vackert det är, öppna böljande lanskap och fåglar som kvittrar. För mig är det helt ofattbart hur någon kan tänka sig att förstöra vår natur med provborrningar. Vi svenskar bör vara stolta över att vi faktiskt kan dricka vårt vatten som kommer direkt ur kranen eller från egna brunnen. En provborrning kan innebära att vi liksom många andra länder tvingas köpa vatten på flaskor vilket inte är ett bra miljöval. Att plötsligt dessutom behöva betala för vatten som tidigare var gratis känns inte heller så uppmuntrande.

Är det endast pengar för någon enskild som inte bor på berörda orter som styr och inget sunt förnuft? Vem tänker på de boende i området och kommande generationer?

Idag är Österlen ett fint varumärke som lockar turister och ger intäkter, hur blir det efter en provborrning? Ska turisterna kolla på övergivna borrplatser?? Markägare har inte rätt att säga nej om sHELL vill komma fram över din mark?

Att läsa meningen ovanför får mig med fasa att tänka på livegna bönder som inte har rätt att bestämma över sin egen mark?! Det här förhållningssättet trodde jag var förlegat och tillhörde vår historia. Hur kan de vara så och vad är det för en dåre som har bestämt det här?!

Stoppa all provborrning och utvinning av naturgas i Skåne!

Lämna vår natur orörd!

Jag blir rädd och oroad över tanken på att det kan utföras borrningar i min uppväxtmiljö mitt på Österlen. Jag vill inte att Shell ska provborra för att sedan själv ta del av vinningen. Vad tjänar de boende i området på det? Vad tjänar kommunen på det? Ingenting! Risken finns ju att grundvattnet förstörs, att sprickor bildas i bergmassan och att det vid en eventuell utvinning blir piplines som blir radioaktiva! Detta låter ju inte klokt.

Vem kan vara så vinstintresserad att man utsätter miljö och människor för risker och framtida men i natur och därmed också djur? Om alla går till sig själva och känner efter i själen hur det känns att tjäna pengar i ett projekt där man riskerar så mycket, så borde den stora massans åsikter väga tyngst!

Jag var mycket aktiv motståndare när Boliden AB ville göra probrytning av alunskiffer för att framställa uran. Jag motsätter mig även det nu planerade projektet med provborrning och utvinning av naturgas i Skåne. Tyvärr har jag inte samma tid att engagera mig idag eftersom jag är mycket på resande fot.

Men jag stöder ”NEJ-sägarna” och värnar om vår miljö på Österlen.

Har köpt hus ute på landet för att slippa allt buller och oroligheter som man annars blir utsatt av boende i stan. Bara tanken att få en ”fabrik” i den storleken i närheten av sitt hem där det för närvarande är helt lugnt om kvällarna får en att känna obehag av bara tanken.

Jag hoppas verkligen att jag slipper se något som förstör lugnet och den härliga naturen i vårat vackra landskap.

Vi MÅSTE vara rädda om vårt jordklot! Vi MÅSTE INTE använda alla ändliga energiresurser, som ligger dolda under jord och hav. Vi MÅSTE satsa på förnyelsebar energi i stället!

Jag är helt emot detta vansinnesprojekt. Jag har redan varit med på flera möten med Shell och det visar tydligt vilken enorm osäkerhet det finns kring projektets säkerhet. Det går inte att få något riktigt svar på en enda fråga. När det gäller riskerna får man samma svar om och om igen att vi har ökat säkerheten med fler rör och säkerhetsventiler och grus ovanpå gummimattorna mm. Detta har skett efter opinionens frågor. Detta visar tydligt att de inte vet själva vad de håller på med.

När man hänvisar till att marken har sjunkit 30-40 centimeter i Holland så är den enda förklaringen till detta att gasen ligger i stora fickor och på ett djup som är fem gånger större än vad de skall gå ner på här. Detta talar ju för att riskerna blir minst fem gånger större här, eftersom det är fem gånger mindre massa som håller emot de kollapsande krafterna. Plus då att Shell gör onaturliga fickor vid sin utvinning.

Jag köpte min skånelänga samt 1650 kvm tomt 1981 och har anlagt en fin trädgård med utblick till angränsande fält och Spjutstorps kyrka. Jag bor hela sommaren i Sverige i min fritidsstuga för att sköta min älskade trädgård och ha det lugn.Enligt Google Earth satellitfoto av Spjutstorps området skall den planerade anläggningen vara nordöst från min stuga Hedeberga 2:9. Den mätade avståndet från kökfönstret till anläggningen är bara 150 meter!!! Jag är absolut mot naturgasprojekten.

Jag är född i Andrarum på alunbruket och jag vill att min födelsebygd skall förbli orörd samt att vi som lever nu inte stjäl alla naturresurser från våra barnbarn och dess efterlevande

Detta är en alldeles för viktig fråga för att överlåtas åt våra politiker. Här måste vi som har ett intresse att värna,agera personligen och aktioner i klass med Greenpeace är på sin plats.Detta skall kosta shell väldigt mycket.

Jag är beredd att ställa upp på handgripliga aktioner.

Jag har aldrig tidigare blivit så förolämpad som när Shell inte släppte in oss närboende på mötet i Lövestad. Vi är vanliga, hederliga medborgare som är oroliga för vårt boende. Jag blev behandlad som en brottsling av Shells dörrvakt och informatör Henry Carlsson. Jag var neutralt inställd tidigare till projektet men nu tycker jag att Shell har visat vilket företag vi har att göra med. Jag litar inte på dem!

Det finns en hel del riskmoment som Shell/Sweco har uppfört vilka med hypotetiska förhållanden skulle kunnas åtgärdas. När man bara tar en händelse: svetsningen på sk. skyddsrör brister genom snedmatning i 800 meters djup. Då pressas det sk. sköljmedlet tillsammans med föroreningar ut i bergsområden som blir infiltrerade. Detta kommer att upptäckas först efter en lång tid när man konstaterat att det inpumpade vattnet inte är lika med det vattnet som ska komma ut eller tvärtom.

Från USA finns det rapporter att borrvätskan alltså, kemikalier man använder kan kontaminera vattnet i brunnarna. Och vad händer om de hittar gas och skall utvinna den? Vad händer då med ledningar, till vems nytta?

Varför mera fossila bränslen?

Ett multinationellt företag tänker bara på den egna vinsten.

Otroligt att man fortfarande år 2009 är så styrd av storebror!!!

När ska det betyda något vad den enskilda människan tycker och tänker…

och när ska man få äganderätt över sin egen mark som man köpt

och årligen skattar för…?

Så här tänker jag: Provborrningarna är kanske inte så farliga. Men det som kommer sen? Finns det mjöjlighet för kommuninnevånarna att stoppa själva utvinningen eller kommer de bara att bli överkörda?

Och varför tillåter man överhuvudtaget denna typ av undersökning… gas är ju ett fossilt bränsle… långt ifrån allt miljövetande som vi blir itutade från alla massmedier och politiker. Förbränning av gas bidrar till växthuseffekten med allt det innebär. Massmedia har en viktig roll i att stoppa denna dårskap… varför gör de inte något?

Ett grönt förslag på elbolag 1) >> Jag rekommenderar O2 (enbart vindkraft),

det hade jag i Lövestad och det fungerade bra till rimligt pris.

Ett grönt förslag på elbolag 2) >> Kraft & Kultur levererar till oss 100% förnyelsebar energi = 99 % vattenkraft och 1 % vindkraft just nu.

Jag hoppas att alla har gjort ett aktivt val av el-leverantör så att ni bara använder er av förnyelsebar energi. Har du inte gjort det kan du kolla din nuvarande leverantör. Ibland kan man göra ett tillägg för grön-el.

Mitt eget el-bolag Eon anser att naturgas gör en mindre påverkan på Växthuseffekten och vill därför satsa på detta. Jag ska naturligtvis byta el-leverantör. Har någon ett ”grönt förslag”?

Brev till Fredrik Reinfeldt:

Nu är det hög tid att något görs åt denna djupt orättfärdiga lag, minerallagen, som inte ger vare sig kommuner, länsstyrelse, den enskilde markägaren eller ens Bergstaten rätt att säga nej till intrång i vår natur eller våra marker.

(Värnar inte moderaterna den enskildes äganderätt?)

Läs hela brevet (pdf)

Släng ut Shell från den svenska landsbygden. Jobba för att ingen köper den skitiga gasen som Shell har tillskansat sig genom mutor.

Varför ska vi och fortsatta generationer, för att inte tala om djur och natur, lida för att ett bolag, en sniken människa, ska tjäna ännu mer pengar?? Vid konfrontation med denna fråga svarar de bara ”Det är inte mitt problem, det vet jag ingenting om.” Människor i Holland har dött pga såna här borrningar i marken.

Hur många väckarklockor krävs det???

Sympatiserar med min hembygd där jag är uppväxt och nära och kära.

Detta är mycket upprörande.

Betänk att Shell är ett företag som vill tjäna pengar, enligt min mening finns det då men stor risk för att företagets information blir partisk och färgad av en överdriven optimism, detta faktum kan inte ”viftas” bort. Företaget Shell kan givetvis inte lyfta fram allvarliga risker för då faller hela projektet i rimlighetens namn…

Jag tycker att det är totalt huvudlöst att i dagens tider fortsätta exploatering av bra åkermark i jakt på billig energi! Jag vill uppmana människor att ta bort skygglapparna och se vad som händer i verkligheten! Bra initiativ till att stoppa provborrningarna, och jag är intresserad av att engagera mig mera.

Shell Exploration and Production AB påbörjar snart sina provborrningar efter naturgas i Hörby, Sjöbo och Tomelilla kommun. Vid eventuell (trolig) fyndighet ska storskalig utvinning av detta fossila bränsle påbörjas.

Detta trots att alla de tre kommunerna är anslutna till Agenda 21, som ju tydligt föreskriver att man ska styra bort energiproduktionen från utvinning av fossila bränslen. Lokalbefolkningen protesterar häftigt. Om borrningarna 1000 m ner i alunskiffret t.ex. skulle ödelägga grundvattnet, innebär detta slutet för dessa jordbrukande kommuner.

Shell är ju ökänt för sina ”miljöprestationer” – och nu har de kommit till vår tröskel.

Detta kan tyckas vara en lokal fråga, men den är verkligen av högsta riksintresse eftersom det svenska näringslivet enligt egen utsago längtar hett efter fossilgas. I dagsläget står ju fossilgasen bara för cirka 3% av Sveriges energiförbrukning. Om Shell hittar tillräcklig mängd fossilgas och påbörjar utvinningen – vad blir då procentsiffran om mindre än 10 år?

Och jag undrar verkligen nu – var finns Miljöpartiet? Jag har röstat på er i hela mitt liv, just för att ni står för raka motsatsen till det Shell vill göra.

Men vart är ert engagemang och era åsikter i denna fråga?

Det är inte förenligt med svensk klimatpolitik att använda naturgas för att det är ett mer osäkert alternativ och beroende av omvärldens utveckling.

Sedan ska utsläppen av växthusgaser minska med hälften till 2050 och därefter fortsätta att minska.Detta medför att naturgasen kommer att konkurrera med biobränslen och andra förnybara källor.

Då blir naturgas ett sämre alternativ.

Fortsätt kämpa – ”En ärlig röst kan överrösta en folkmassa!”

Jag bor ju långt ifrån, men kan tänka mig agera om det passar. Stå på er.

Fossilgas behövs ej!

Instämmer helt!

Det talar sitt tydliga språk om hur måna Shell är om vår miljö och har insikt i densamma när man inte vet ens var man befinner sig. Här står Martin von Arronet på Oderup Limousins arrendemark i ÖSTRABY och talar om för oss att vi kan vara lugna nu, alla krav är uppfyllda. Vårt enda krav att få ett stopp på all form av prov- och borrningar efter fossila bränslen inom vårt land, är inte uppfyllt än!!!

Oderup Limousin

Bra att det är fler som säjer ifrån å visar civilkurage. Särskillt mot stora företag och ibland myndigheter som tror att de kan göra hur som helst bara för de är stora eller tror sej ha makt.

Det låter inte något vidare om ni får en massa borrtorn mm. i ert vackra landskap.

Den lilla männskan har liten möjlighet att göra sin röst hörd – men man får inte ge upp även om det tar emot ibland. Två äldre damer grät de hade just köpt hus för 3 månader sedan och skulle få blicka ut mot borrfälten – nu måste vi ta krafttag även om man har motståndare.

Det är synd att de inte förstår vilka fina naturvärden vi har i kommunen, utan att de bara ser till kortsiktiga vinster…

F.d kommunpolitiker

Sol – vind och vatten är ännu oändligt. Låt oss satsa där istället.

Totalbojkott av Shell från min sida.

Jag är inte geolog, däremot är jag historiker. Shell säger att deras entreprenör tänker använda sig av rotationsborrning. Det är inget argument alls eftersom denna metod regelmässigt används vid borrning efter olja och naturgas.

Shells hänsynslösa framfart i andra områden av världen är väl känd bland dem som följer processerna. I Nigeria lyckades man t.ex. få en av landets viktigaste nutida poeter, Ken Saro-Wiwa, HÄNGD på fullständigt falska anklagelser därför att han opponerade sig mot företagets rovdriftsmetoder. Detta 1995.

Detta som ett exempel man kan ha i bakhuvudet.

Man kan inte informera bort radioaktiv strålning och miljöförstöring.

Man kan bara hindra att områden utsätts för det.

Håkan Larsson

Som närmsta fastighet till borrplatsen! Efter att ha läst shells anmälan om miljöfarlig verksamhet till Tomelilla kommun blir min åsikt ”bullshit” eller på svenska ordbajs!

För mig som lantbrukare är det viktigt

att vara rädd om och bevara vår natur.

Inte skövla allt för snöd vinning!

Tänk på kommande generationer!

Vi MÅSTE hjälpas åt att stoppa detta vansinne som håller på att ske i Sjöbo

kommun och runt omkring. Vad skall vi lämna efter oss till kommande generationer?

FÖRSTÅR INTE POLITIKERNA ATT DETTA ÄR RENA VANSINET!!!!!??????

ÄR POLITIKERNA PROSTITUERADE?

ÄR SHELL HALLICKEN?

Den vanliga människa, barnen, djuren och naturen är OFFRET.

VAKNA!!!! DETTA FÅR INTE FORTGÅ.

Det vänder sej i magen och trycker i bröstet när jag tänker på detta.

Är våra politiker lobotomerade känslokalla robbotar????

JAG ÄR RÄDD!!!

Upp på barrikaderna! Jag ställer mig gärna i armkrok för att stoppa borrningen.

Vi vill ha kvar ”vårt” orörda Skåne o ej förfula markerna. Men den stora frågan är HUR ska alla markägare kunna få rätt om o NÄR det ev. går fel. Vi önskar er LYCKA TILL med ert arbete att kunna få fram rätt fakta. Hälsar vi från Sala

Tack för att det finns människor som engagerar sig. Nästa stopp är visst Hedeberga. Just nu försöker jag läsa på, så jag har bra argument så jag inte blir ”bortpratad”. Profitering är nog ett lämpligare ord än viljan, att av miljöskäl förespråka naturgas. Som konsument måste man vara kritisk.

Jag hoppas verkligen att så många som möjligt skriver på alla listor det går att få fram. Både här i närområdena men även på andra listor ute i världen. Samt att alla berättar och sprider information runt om kring sig så att så många som möjligt blir införstådda hur illa det kan bli om man inte stoppar detta i tid.

Varför ska storbolag lägga ner så mycket energi på något som gör så mycket mer skada än nytta. Alla vet att vi inte kan fortsätta att ta ut mer av de fossila bränslena. Vi har redan förstört för mycket på vår jord. Stora oljebolagen bör ju ha en god kassa till att använda dessa pengar till helt nya sätt att producera fram energi på istället för att gå i gamla spår. Dessa storjättar kanske får börja ge sig in i andra arbetsområde exempelvis inom miljö, hälsa, ekonomi = hushålla med de resurser som finns redan.Lära människor värdera andra saker i livet än vansinnes konsumtion.


Om inte Shell kan garantera att borrningen är riskfri för grundvattnet, så ska de inte få tillstånd, så beslutet för miljönämnden borde vara enkelt (att säga nej).

Olja och gas borde vara ett avslutat kapitel i människans historia, och vi ska inte fylla på mängden koldioxid. Att i det läget riva upp det skånska landskapet för naturgas är oansvarigt! Jag studerar miljövetenskap.

Ry 4 aug. Har inte fått information om provborrning från kommunen, har varit boende på platsen sedan 21 år… Nonchalant och odemokratiskt beteende från kommunpolitiker. Detta måste stoppas!

Låt den krympande naturen vara! Satsa på framtidssäkra energikällor i stället!

Låt skånska landsbygden vara PRECIS så som den är. Skåne har belastats alldeles för mycket redan med människor, som i sin tur utnyttjar resurserna maximalt. För guds skull, tänk till ordentligt innan ni gör fler ingrepp!!!!

Kommer att göra allt för att förhindra denna rovdrift av vårt fina Skåne.

Ställer mig självklart bakom ert upprop och har lämnat mitt överklagande av beslutet i Sjöbo miljönämnd. TACK för att ni sprider informationen och driver protesten vidare. Kommer som sommarboende i Ry Lövestad ta del av fortsatt info på himmelsk.se och deltar gärna personligen när jag befinner mig här.

Jag känner MYCKET STARK ORO för provborrning både för min egen hälsa och familjmen även alla andra som bor och verkar i området.

DETTA MÅSTE STOPPAS NU!!!

Jag vill inte tvingas att flytta pga. av detta ,jag hoppas att kommunen och politikerna tar sitt ansvar och inser hur ofantlig stor skada detta kan åsamka också för de själva så att detta vansinne stoppas.

Oljebolag och uranprospekteringsbolag försöker lägga under sig allt av värde i världen. Det är en långsiktig kamp vi har framför oss.

Vi vill ha frisk miljö och vatten till våra barn och barnbarn!

Tack för ett gott och nödvändigt initiativ!

Vi skall vara rädda om vår miljö. De stora vinstbolagen säger oftast att saker och ting är ofarliga. Eller risken är minimal. Allt bottnar sig i ett pengatänkande

med kortsiktiga vinster för näsan. Skalvet i början på året, som man

påstod provborrningarna inte kunde ha orsakat.

Ja, den förklaringen tror inte jag på i alla fall. Våra barn har rätt till en framtid, med rent grundvatten, och oförstörd natur. Det är dem vi bör tänka på och inte aktieägarna i Shell.

Vill värna om oförstörd natur med allt vad det innebär.

Sluta förstöra vår natur!

Protest Protest! Som svensk med sommarstuga i den underbara skânska myllan, föräldrar födda i omrâdet och syskon bosatta fast i Östraby.

Jag fattar det inte…. ska ni förstöra det underbara som finns i Sverige.

Ni borde vara rädda om vâr fantastiska unika natur!

Välkomna till förstörda Italien!

Jag accepterar inte detta!

Jag opponerar mej kraftigt!

Provborrning accepteras inte, brev är skrivet till Hörby kommun

Låt Skåne vara i fred! Jag ska aldrig tanka på Shell igen.

Det är bra att många är emot Shell gas. Det behöver komma ut mer information. Vad det innebär med hydraulic fracturing. Bilder och information är viktigt. I USA har människor fått sina drickesbrunnar förgiftade med massor av kemikalier, men deras hus har också exploderat, efter att metangas och kemikalier har avdunstat. Många förstår inte vad det innebär och hur mycket det förstör. Det dödar hela den biologiska mångafalden samt att grundvattnet blir förgiftat.Därför måste vi stoppa Shell gas till varje pris.

Ni är verkligen värda att fortsätta trivas på denna himmelska plats! Stå på er!

ingen av våra politiker kommer att ha den minsta tanke på att bara göra ett försök att inhiberar S´Hells ambition att förvandla Skåne till ett Borrhålsinferno. Jag upplever själv dagligen den oviljan som sk. Miljöexperten (med en ABF kurs i bakgrunden) kommer undan sitt ansvar gentemot vår Skånska miljö, framtida drickvatten försörjning osv. Och en stor hjälp har de genom journalister som inte kan förmå sig att skildra det som kan komma att hända och inte berättar om S´Hells historia och olägenheter detta företag ha åstadkommit på andra prospekteringsområden. Det hela verkar som om Shell och trabanten Sweco har den fixa iden att vad de säger är Lag?

Och sen denna ironi att delar ut gratis RENT vatten, symbolisk, förpackat i flaskan med S´Hells logo.

Suveränt att det finns människor som ni. Självklart har jag skrivit på. Vi valde själva att flytta till Lövestad för naturen och de vackra vyerna. Vill också kunna känna tryggheten att ens barn ska kunna växa upp i en ”säker miljö”.

Om det finns någonting som jag kan hjälpa till med för att arbeta med detta, så gör jag det gärna. Har själv varit engagerad i kulturell bevaring.

Var med att kämpa för att rädda Djäknegatans små sekelskifteshus. Var med i föreningen ”Rädda Djäknegatan” Vilket fick ett positivt utslag.

Skickar några bilder från vår utsikt från Möllebacken i Lövestad by.

Sagt om Shells letande efter naturgas i Skåne: GAS FROM [S]HELL!

Shells historia som miljöförstörare i Afrika är inte särskilt betryggande.

Läs gärna Miljömagasinet.

Tack för att du vill dra igång en protest mot Shells provborrningar. Det behövs.

Vi söker nytt hus i naturen och kan mycket väl hamna i Lövestad! Den Skånska landsbygden och NATUREN ska bevaras som den är!!!

Satsa på vindkraft och solenergi och andra naturvänliga kraftkällor istället.

Det finns alldeles för lite himmelska platser kvar.

Till vilken nytta ska man borra just där?

Hej! Jag vill att min 2-årige son ska kunna växa upp i samma artrikedom, friska luft och underbara natur som jag själv gjorde i Sillaröd.

Moder Jord behöver vila från alla våra egoistiska ingrepp. Låt oss använda biogas, solceller, vindkraft och jordens värme utan att borra, sarga och använda gifter. Det finns redan många sätt att lösa våra olika energiproblem på, utan att något stort multinationellt företag tjänar storkovan och skitar ner.

Jag bor nära provborrningen som ske i Hörby kommun under oktober och vill inte att min närmiljö ska förstöras eller utsätta mig och mina grannar för de risker en provborrning innebär. Här ska provborrningen ske knappt 500 meter från den vattentäkt som försörjer oss och omnejd med fortfarande rent vatten… Kommunen måste ta sitt ansvar och säga nej.

Vill inte att multinationella bolag ska härja fritt i Skåne!!

Jag vill ha kvar en himmelsk landsbygd.

Jag skrev redan ett flygblad och ett öppet brev till Shell, jag tycker borrningar ska ge stora problem som kan påverka Skåne i många generationer.

Låt oss satsa pengarna på förnyelsebart istället och framförallt inte få in några storbolag att förstöra natur och miljö.

Låt oss få ha kvar naturen, enrgin måste lösas på annat sätt, vi är skyldiga våra barn och barnbarn detta, pengarna får inte styra.

Maila gärna till våra politiker. En lagändring kanske behövs. Varför i hela världen skulle vi gynna utvinnandet av fossila bränslen för att Shell ska tjäna pengar. Regeringskansliet kan vara ett tips att kontakta!!!!!

Protestera mera!

Jättebra att denna site kommit till och att det finns möjlighet att föra sin talan här. Jag jobbar inom Greenpeace dels som volontär och som medlemsvärvare här i Skåne och är självklart intresserad av att Shell inte får påbörja sina bakåtsträvande provborrningar.

Lycka till för oss alla! Tack för aktionen!

Lycka till med aktionen! Bra att du ställer upp. Själv kommer jag ifrån Tyskland och vet hur snabbt det går att förstöra fina naturområden i sökande efter resurser. Ett bra exempel i Tyskland är ett fint utflyktsmål ”Lueneburger Heide”. Här finns numera massor av anläggningar som inte alls är roliga att se – och lyssna på.

Vi människor behöver himmelska områden för att koppla av, som är viktigt för kropp och själ. Och självklart gäller det att ha koll på att turister och gäster trivs i vårt område också 🙂 Som sagt: Lycka till!!

Hur kan man tillåta detta i ett s.k. upplyst land. Våra politiker borde skämmas.

Det här måste stoppas.

Den 8 december 2008 togs denna bilden utanför Tomelilla. Den 16 december 2008 kl 6.15 var det den kraftigaste jordbävningen i Skåne på 100 år.

Vem kan bevisa att dessa händelserna inte hade samband med varandra?

Efter snart fyra års kamp för en miljövänligare hamnverksamhet i Ystad väntar vi på miljööverdomstolens dom den 28 augusti i år. Jag vill också ha kvar en himmelsk landsbygd så jag bidrar gärna med mina erfarenheter för att stödja arbetet.

Varför har man inte fått veta om detta från nu 23/6 detta är för jävligt, att mötet är i Östraby är = ingen ska veta detta, det är ju en liten by!

Shell vill mörklägga det så snabbt det bara går.

Vi behöver hjälpas åt för å rädda naturen!

Blir glad av att läsa om protesterna mot shells provborrningar. Kan tänka mig att hjälpa till aktivt vid arrangemang.

Det är garanterat en Himmelsk plats, jag vet, för jag har varit där live…

Nu har jag skrivit på listan och skickat vidare till att 15-tal personer som jag tror alla vill skriva på! Du har gjort ett kanonjobb med hemsidan – konkret och informerande text och fantastiska bilder!! HEJA DIG!!! Nu håller vi tummarna att folk lyssnar!!

Vi har också upptäckt den himmelska platsen och skaffat oss ett hus som vi renoverar grundligt. Planerna är att bosätta oss i området då vi tror att den vackra naturen överväger dagligt pendlande till Malmö. Där i storstaden talar vi vitt och brett om den fantastiska naturen en bit nordost om Lövestad. Folk blir nyfikna och vill gärna besöka. Då vårt näste ligger en kilometer från den tilltänkta naturskändningen är det inte lika självklart längre – besöken alltså och att vi faktiskt bosätter oss där. Hoppas verkligen att det finns kloka människor i Sjöbo kommun som tar beslut som man kan vara stolt över. Vi tror nämligen på en framtid här både för oss och kommande generationer.

Kloka ord sagt av ännu en gammal indian och som kännas

aktuella än idag:

”Först när det sista trädet huggits ner,

den sista floden förgiftats,

den sista fisken fångats,

kommer den vite mannen förstå,

att man inte kan äta pengar”

Nä, nu får det slutas att borra och grävas efter fossila bränsle i all krokar runt om här i Skåne (för övrigt också). Naturen har paketerat in vårt grundvatten i underjordiska sjöar och uran i bergrunden för att skydda vattnet från förstörelse uppifrån och levande organismer av strålning från uranet. Börjar man borra igenom dessa skikt, så vet man inte vad som händer fullt ut nu och i framtiden….

Jag är bara 12 år men till och med jag har förstått att det inte låter bra med fula borrtorn och äckligt gift. Jag kan inte förstå hur man kan tycka sådant är bra. Jag vill inte att dem ska förstöra naturen och jag är rädd att mina katter skulle springa bort vid sådant oväsen!

Det är som indianerna säger, ibland måste man sätta sig ner för att låta själen komma ifatt. Kloka ord som är betydelsefulla i dagens moderna samhälle som i mångt och mycket för oss allt längre bort från oss själva och naturen i jakten och stressen efter tid, pengar och egotillfredställande stimulanser. Och vilken plats är mer lämpad för att finna ro och harmoni än landsbygden och naturen. Min himmelska plats är en del av Österlen där naturen är ständigt närvarande med sina rikedomar och gåvor. Där havet möter himmlen, där fälten, lövskogarna och de mjuka kullarna ger kraft och näring till såväl människa som djur – Nu och förhoppningsvis även i framtiden för kommande generationer. Så självklart ska vi arbeta för att bevara och föra in de goda värdena som ligger i en oförstörd levande natur och landsbygd. Tack Lotta för din spirit och ditt engagemang.

Nä! Biogas skall det va istället!

Jättebra att Du tar tag i ärendet och konkretiserar kritiken mot miljöförstöringen.

Vi behöver andra lösningar än provborrning i de få relativt orörda naturområden som finns kvar. Österlen är en pärla känt bortom rikets gränser. Många på Österlen arbetar också med turism, något som kan ändras drastiskt om vi accepterar exploatering av en av rikets mest uppskattade naturområden. Vi söker andra lösningar, tex underlätta för vanliga människor att producera egen vindkraft och gör det enkelt att direktansluta till nätet som man gjort på flera håll i övriga Europa.

Thank you, but no thank you, till Shells provborrningar på Österlen.

Borra ej!!

Är det inte dags att inse, en gång för alla, att fossilbränslen tillhör det förgångna. Shell borde satsta sina pengar på t.ex. biogas istället. Sjöbo kommun, med alla sina djurgårdar, har naturliga förutsättningar för detta framtidsbränsle.

Vindkraft. Vindkraft. Vindkraft.

Hmmm – man är helt förbluffad över att provborrningar efter fossila bränslen ens är påtänkta fortfarande i ”världens bästa miljöland” – har vi verkligen inte kommit längre i miljöbedatten i duktiga Sverige? Är allt snack från politikers sida om växthuseffekt och global uppvärmning bara populistiskt spel för galleriet? …för när det kommer ner till konkret verklighet och riktiga beslut så verkar alla fina ord om miljö och framtiden för våra barn fullständigt bortblåsta… Då handlar det bara om snabba cash och att tillmötesgå stora bolag för att tjäna en hacka. 🙁 🙁 🙁

Jag tycker det är fullständigt vansinne att borra efter olja och fossilgas! Vi måste ställa om till förnybar energi och framförallt spara energi – NU! Nej tack till fossilkapitalet…

Detta är ett oförsvarbart projekt på många sätt. För det första letar man fossila bränsle som alla andra organ i samhället arbetar för att minska. Den enda som tjänar på detta är Shell. Ett unikt naturskönt område kommer förstöras. Sjöbo kommun pratar om arbetstillfälle men varför inte istället satsa på något med framtid istället för denna kortsiktiga idioti.

Hur kan man ens komma på tanken. Vi strävar väl ändå mot en större andvändning av förnyelsebar energi? Vill Sjöbo kommun verkligen förstöra det värdefullaste de har – naturen o landskapet – för ett samarbete med Shell. Ett företag som varit/är inblandat i, minst sagt, tvivelaktiga affärer runt om i världen. Misstanken om brott mot de mänskliga rättigheterna i Nigeria med rättegång o en 10 år lång tvist i New York som följd. Där de nu betalar ut 115 milj. till anhöriga och där de varken förnekar eller erkänner sin skuld. Är det en samarbetspartner att stå efter?

Varför utvinna naturgas i ett av Nordens mest tättbebyggda områden (Skåne)? Rimligtvis borde det ju finnas alternativ där störningar för miljö och befolkning blir mindre.

Provborrningar kommer att beröra nära vänner till oss som gjort ett aktivt val när man bosatt sig på landsbygden. Vi har även själva gjort detta aktiva val. Vi lider med dem som nu riskerar att istället bo på ett industriområde. Istället för att få inflyttning av barnfamiljer till Sjöbo kommun pga den unika miljön så riskerar man utflyttning. Det är bara att välja.

Låt bli vår natur! Vår landsbygd kommer inte längre vara himmels och speciell om ni låter detta ske!

Det är självklart att vi ska vara rädda om det bästa vi har det är dessutom gratis att vistas där,och är därmed tillgängligt för alla i alla åldrar och oavsett social ställning.Det är vår absoluta skylldighet att bevara och förvalta denna underbara gåva till eftervärlden vi bara lånar den mens vi lever. Därför berör det oss alla som bor i hela Svrige så länge inte Skåne är självständigt. Inga pengar i världen skall ha makt att förgöra möjligheterna att vistas eller bo i Skåne på grund av utvinning av naturtillgångar. Långsiktigt tänkande krävs för att våra barn skall kunna ta över lånet.

Rör inte vår himmelska landsbygd!

Förstör inte vår himmelska landsbygd!

Sluta förstöra naturen,om inte den fanns skulle inte vi kunnat leva…

Jag skriver med anledning av de eventuella provborrningarna till hösten.

Låt naturen få vara ifred. Stoppa Shells brovborrningar!

Naturen är en av de finaste gåvor vi fått och var och en av oss är ansvariga att vårda den med varsam hand så jag ber er att tänk på era barn och barnbarn åtminstone dom blir inte lyckligare för att ni tjänar en massa pengar på att förstöra vår miljö

Gas i all ära men inte på bekostnad av vår vackra natur. Att nyttja och utvinna gas från sopor mm tror jag är ett bättre alternativ.

RENA VANSINNET… Sprider din sida bland alla jag känner, Lotta!

Jag kan bara instämma, det är viktigt att kommunen tänker på vad som är viktigt. Vill man marknadsföra sig som en kommun med natur eller som man skriver på kommunens hemsida ”Bo mitt i naturen, i en ren och trygg miljö” torde det knappast vara rätt att påbörja borrning efter naturgas i ett av de vackraste områdena i kommunen.

Vi är precis som Lotta skriver många som de senaste åren flyttat ut till Lövestad med omnejd och renoverat hus och arbetar för att förändra Lövestads dåliga rykte. Kommunen ligger i ett attraktivt område för pendling till Öresundsområdet kombinerat med naturnära boende.

Toppen att ni sprider info om det här och gör en namninsamling. Jag älskar Österlen och naturen där och åker ofta dit och hämtar kraft och inspiration. Jag mejlar vidare till dem jag känner på Österlen!

Jag vill att naturen norr om Lövestad förblir just natur och inte en naturgasanläggning

Naturgas är inte så oskyldigt som det låter. Hur som helst finns det bättre och sämre platser att (prov)borra på – och det här är en mindre lyckad planerad exploatering. En snabb titt på platsen och en dito check med förnuftet är allt som krävs för att inse detta!

Vi har ett hus strax utanför Lövestad som definitivt är en himmelsk plats! Att borra efter naturgas är att ta ett gigantiskt kliv bakåt miljömässigt. Inte bara för att det förstör det vi ser och älskar ovan jord utan också för att det tär på jordens inre resurser.

Förnybar energi tillhör framtiden! Naturgas och olja ska förpassas till historien! Sjöbo kommun borde satsa på framtiden om man vill överleva.

Bevara det unika – istället för att göra ägarna till Shell rika!

Jättebra initiativ! Självklart sprider jag det vidare.

Fossilt är fossilt, är fossilt….

Vad underbart att någon GÖR något för att värna om denna underbara plats! Kontakta mig gärna om jag kan hjälpa till på något sätt.

Nej tack till provborrning

Tankar inför dundrets intåg i paradiset. Vem vet vad marken svarar? Hur ormen väser och vinden varnar?

Dessa marker har sin egen tideräkning. Sitt allra egnaste egenvärde.

Jord, vatten, gräs, stenar.

Grodor, hjortar, bäckar, tegar.

Allra minsta lilla ting.

Så… stör dem inte.

Lyssna.

Frågor: Var går gränsen för hur mycket som får störas och förstöras, bara för ekonomisk vinnings skull? Vem har rätten?

Jag vill fortsätta att bo kvar på en av dem finaste platserna på jorden – här i Skåne! Jag har sett det mesta av världen och andå, eller kanske just darför, valt att bosätta mig här. Men jag vill inte bo i utkanterna av Colonussänkan och vara tvungen att se på hur naturen förstörs runtomkring mig. Jag vill fortsätta att hälsa på tranorna varje vår, att dricka mitt eget brunnsvatten, att gräva upp potatisen till midsommar. Jag vill höra lantbrukarna i trakten och på detta vis fatta hur naturens kretslopp fungerar. Inga borrhål och pipelines här, tack!

En röst för Livet. Jag arbetar gärna så aktivt jag bara förmår så kontakta mig gärna närhelst det behövs.

Jag värnar om den orörda natur som finns i våra trakter. Vad ger de stora företagen med makt – rätt att hursomhelst etablera sig på den mest värdefulla vi har – dvs orörd och icke exploaterad mark!

Denna typ av verksamhet kan koncentreras till områden man redan har förstört dvs nära storstäderna.

Har läst igenom din ”himmelska” sida. Detta är ju inte klokt!!!

Från vettet, är de! Hoppas jag kan vara med och påverka Er framtid genom min underskrift!

Om detta fortsätter kommer INGEN att vilja bosätta sig här på Österlen.

Stoppa provborrning av den vackra och känsliga miljön!