Namn: E.K. • Ort: Okänt

Kort och gott: Vi ska inte ha någon fossilbränsleutvinning i Sverige! Det är mer än en aning motsägelsefullt att säga att man arbetar för att minska utsläppen av fossil koldioxid och samtidigt tillåta Shell att utvinna naturgas i Sverige.