Lär dig på en kvart hur gasutvinning fungerar och vad den innebär för omvärlden. Heaven or sHell har försett denna film från The Ecologist med svensk text.

Fler filmer hittar du på vår YouTube kanal.